امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

حملات یازده سپتامبر
حملات ۱۱سپتامبر که بیشتر در زبان انگلیسی ۹/۱۱ (نُه، یازده) خوانده می‌شود، سلسله‌ای از حملات انتحاری در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط گروه تروریستی القاعده در خاک ایالات متحده آمریکا بود. در این حادثه نوزده تن از عناصر القاعده، چهار هواپیمای تجاری-مسافربری را ربودند. هواپیماربایان دو هواپیما را در فاصله‌های زمانی گوناگون به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند. در نتیجه این دو برخورد، همه مسافران به همراه عده بسیاری در ساختمان‌ها کشته شدند. هر دو ساختمان، پس از دو ساعت به‌طور کامل ویران شدند و خسارت فراوانی به ساختمان‌های پیرامون زدند. گروه هواپیماربایان هواپیمای سوم را به پنتاگون، واقع در ارلینگتون در ویرجینیا زدند. هواپیمای چهارم در محلی نزدیک شنکسویل، در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. این در حالی بود که شماری از مسافران و خدمه پرواز پیش از سرنگونی هواپیما، تلاش کرده‌بودند تا کنترل هواپیما را که هواپیماربایان آن را به سمت واشینگتن، دی.سی. هدایت می‌کردند، به دست بگیرند. هیچ‌یک از مسافران این پرواز و سه پرواز دیگر زنده نماندند.

خاطرات هاشمی
براى كوه‌نوردى به منطقه امام‌زاده داود رفتيم. از كنار رودخانه‌كن و از سولقان گذشتيم. به سنگان و سپس به امامزاده داود رفتيم؛ همه‌جا در جاده آسفالت و كنار دره‌هاى سبز و رودخانه. كنار حرم پياده شديم. آقاي موسوي، امام‌جماعت، آقاى افشار، مديرحرم و حاج حسين اخوان، متولى سابق استقبال‌كردند. جمع زيادى زوّار آنجا بودند و به گرمى استقبال كردند.به زيرزمين رفتيم. سر قبر، فاتحه و نماز خوانديم. نوشته روى قبر، با عبارات شجره‌نامه تفاوت دارد. سپس به طبقه بالا آمديم‌كه رواق‌ها و ضريح است. قبر ديگرى هم بود كه گفته شد، غلام ايشان به‌ نام طاهر و مشهور به قنبر بوده. اطراف صحن، مسافرخانه‌هاى زيادى است؛ قسمتى از اوقاف است و قسمتى از مردم. بازارچه‌اى دارد كه نيازهاى مردم را مى‌فروشند. گوسفندهایى قربانى كردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78871/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

حملات یازده سپتامبر
حملات ۱۱سپتامبر که بیشتر در زبان انگلیسی ۹/۱۱ (نُه، یازده) خوانده می‌شود، سلسله‌ای از حملات انتحاری در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط گروه تروریستی القاعده در خاک ایالات متحده آمریکا بود. در این حادثه نوزده تن از عناصر القاعده، چهار هواپیمای تجاری-مسافربری را ربودند. هواپیماربایان دو هواپیما را در فاصله‌های زمانی گوناگون به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند. در نتیجه این دو برخورد، همه مسافران به همراه عده بسیاری در ساختمان‌ها کشته شدند. هر دو ساختمان، پس از دو ساعت به‌طور کامل ویران شدند و خسارت فراوانی به ساختمان‌های پیرامون زدند. گروه هواپیماربایان هواپیمای سوم را به پنتاگون، واقع در ارلینگتون در ویرجینیا زدند. هواپیمای چهارم در محلی نزدیک شنکسویل، در ایالت پنسیلوانیا سرنگون شد. این در حالی بود که شماری از مسافران و خدمه پرواز پیش از سرنگونی هواپیما، تلاش کرده‌بودند تا کنترل هواپیما را که هواپیماربایان آن را به سمت واشینگتن، دی.سی. هدایت می‌کردند، به دست بگیرند. هیچ‌یک از مسافران این پرواز و سه پرواز دیگر زنده نماندند.

خاطرات هاشمی
براى كوه‌نوردى به منطقه امام‌زاده داود رفتيم. از كنار رودخانه‌كن و از سولقان گذشتيم. به سنگان و سپس به امامزاده داود رفتيم؛ همه‌جا در جاده آسفالت و كنار دره‌هاى سبز و رودخانه. كنار حرم پياده شديم. آقاي موسوي، امام‌جماعت، آقاى افشار، مديرحرم و حاج حسين اخوان، متولى سابق استقبال‌كردند. جمع زيادى زوّار آنجا بودند و به گرمى استقبال كردند.به زيرزمين رفتيم. سر قبر، فاتحه و نماز خوانديم. نوشته روى قبر، با عبارات شجره‌نامه تفاوت دارد. سپس به طبقه بالا آمديم‌كه رواق‌ها و ضريح است. قبر ديگرى هم بود كه گفته شد، غلام ايشان به‌ نام طاهر و مشهور به قنبر بوده. اطراف صحن، مسافرخانه‌هاى زيادى است؛ قسمتى از اوقاف است و قسمتى از مردم. بازارچه‌اى دارد كه نيازهاى مردم را مى‌فروشند. گوسفندهایى قربانى كردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78871/

ارسال دیدگاه شما