انتقاد ایران از بیانیه اتحادیه عرب

انتقاد ایران از بیانیه اتحادیه عرب

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب به آنها توصیه کرد به جای صدور بیانیه های بی ارزش بر جنایات صهیونیست ها متمرکز شوند.سعید خطیب‌زاده با محکومیت اتهامات وارده در بیانیه کمیته ۴ جانبه اتحادیه عرب، صدور چنین بیانیه‌هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی خواند.سخنگوی وزارت امور خارجه ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، تنش آفرینی، تروریست پروری، مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا را دارند مردود شمرد و گفت: کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد.خطیب‌زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند و به این چهار کشور توصیه کرد به جای صدور اینگونه بیانیه های فاقد ارزش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند.وی صدور این نوع بیانیه ها همزمان با اقدامات برخی از این کشورها برای تحرک بخشی به مناسبات خود با ایران را تناقض آمیز خواند و بار دیگر دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سوءتفاهمات از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78874/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتقاد ایران از بیانیه اتحادیه عرب

انتقاد ایران از بیانیه اتحادیه عرب

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب به آنها توصیه کرد به جای صدور بیانیه های بی ارزش بر جنایات صهیونیست ها متمرکز شوند.سعید خطیب‌زاده با محکومیت اتهامات وارده در بیانیه کمیته ۴ جانبه اتحادیه عرب، صدور چنین بیانیه‌هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی خواند.سخنگوی وزارت امور خارجه ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، تنش آفرینی، تروریست پروری، مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا را دارند مردود شمرد و گفت: کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای مداخله جو و بی اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد.خطیب‌زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند و به این چهار کشور توصیه کرد به جای صدور اینگونه بیانیه های فاقد ارزش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند.وی صدور این نوع بیانیه ها همزمان با اقدامات برخی از این کشورها برای تحرک بخشی به مناسبات خود با ایران را تناقض آمیز خواند و بار دیگر دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سوءتفاهمات از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78874/

ارسال دیدگاه شما