واردات ۴۶.۶ میلیونی واکسن

طبق اعلام گمرک ایران از زمان ورود واکسن کرونا تاکنون بالغ بر ۴۶.۶ میلیون دوز واکسن وارد ایران شده است.
به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات واکسن به وزارت بهداشت اعلام کرده است نشان می‌دهد که از ۱۵ بهمن سال گذشته تا ۱۹ شهریورماه سال جاری ۴۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۰۶ دوز واکسن در ۴۹ محموله وارد کشور شده است.

سینوفارم بیش‌ترین واکسن وارداتی است
از مجموع واکسن‌های واردشده، ۲۸ محموله واکسن چینی سینوفارم به تعداد ۳۷ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۹۶ دوز است که بالاترین سهم را در بین واکسن‌های وارداتی دارد.

یک‌میلیون و ۴۵ هزار دوز اسپوتنیک
همچنین ۱۱ محموله از واکسن اسپوتنیک روسیه به تعداد یک‌میلیون و ۴۵ هزار دوز و دو محموله آسترازنکا از این کشور حاوی ۹۶۳ هزار دوز نیز واردشده است. از واکسن استرازنکای وارداتی می‌توان به سه محموله از ژاپن با دو میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز، از چین (کوواکس) یک محموله با یک‌میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز و همچنین استرازنکای اتریش یک محموله با ۵۰۰ هزار دوز اشاره کرد.
محموله کوواکس از ایتالیا
از ایتالیا نیز یک محموله واکسن حاوی یک‌میلیون و ۴۵۲ هزار دوز در قالب کوواکس به ایران آمده است.

۱۲۵ هزار دوز بهارات
یک محموله دیگر مربوط به ۱۲۵ هزار دوز از هند (بهارات) است که یک محموله از آن وارد کشور شده است.

سرعت گرفتن واردات واکسن
بر اساس گزارش معاون فنی گمرک ایران، تعداد واکسن‌های وارداتی در شهریورماه بالاترین حد را نسبت به ماه‌های گذشته داشته است؛ به طوری که از بهمن پارسال تا به امروز بیش‌ترین میزان حدود ۱۹ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۱۹۶ دوز در حدود ۱۹ روز گذشته از شهریورماه وارد کشور شده است. بعدازآن در مردادماه ۱۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۰ دوز و در رده بعدی در تیرماه ۶ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن به ایران آمده است. در خردادماه نیز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دوز، اردیبهشت سه میلیون و ۶۵۲ هزار، فروردین یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز وارد ایران شده است. در دو ماه پایانی سال گذشته نیز در نیمه دوم بهمن‌ماه ۱۲۰ هزار در اسفند ۵۷۵ هزار دوز واکسن وارد کشور شده است. طبق اعلام رونقی، ۴۳ درصد واکسن‌های وارداتی در شهریور، ۲۹ درصد مرداد، ۱۴ درصد تیر، ۸ درصد اردیبهشت، ۲ درصد خرداد، ۳ درصد فروردین، واردشده و یک درصد در اسفندماه و در بهمن کمتر از یک درصد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78883/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واردات ۴۶.۶ میلیونی واکسن

طبق اعلام گمرک ایران از زمان ورود واکسن کرونا تاکنون بالغ بر ۴۶.۶ میلیون دوز واکسن وارد ایران شده است.
به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات واکسن به وزارت بهداشت اعلام کرده است نشان می‌دهد که از ۱۵ بهمن سال گذشته تا ۱۹ شهریورماه سال جاری ۴۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۸۰۶ دوز واکسن در ۴۹ محموله وارد کشور شده است.

سینوفارم بیش‌ترین واکسن وارداتی است
از مجموع واکسن‌های واردشده، ۲۸ محموله واکسن چینی سینوفارم به تعداد ۳۷ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۹۶ دوز است که بالاترین سهم را در بین واکسن‌های وارداتی دارد.

یک‌میلیون و ۴۵ هزار دوز اسپوتنیک
همچنین ۱۱ محموله از واکسن اسپوتنیک روسیه به تعداد یک‌میلیون و ۴۵ هزار دوز و دو محموله آسترازنکا از این کشور حاوی ۹۶۳ هزار دوز نیز واردشده است. از واکسن استرازنکای وارداتی می‌توان به سه محموله از ژاپن با دو میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز، از چین (کوواکس) یک محموله با یک‌میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز و همچنین استرازنکای اتریش یک محموله با ۵۰۰ هزار دوز اشاره کرد.
محموله کوواکس از ایتالیا
از ایتالیا نیز یک محموله واکسن حاوی یک‌میلیون و ۴۵۲ هزار دوز در قالب کوواکس به ایران آمده است.

۱۲۵ هزار دوز بهارات
یک محموله دیگر مربوط به ۱۲۵ هزار دوز از هند (بهارات) است که یک محموله از آن وارد کشور شده است.

سرعت گرفتن واردات واکسن
بر اساس گزارش معاون فنی گمرک ایران، تعداد واکسن‌های وارداتی در شهریورماه بالاترین حد را نسبت به ماه‌های گذشته داشته است؛ به طوری که از بهمن پارسال تا به امروز بیش‌ترین میزان حدود ۱۹ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۱۹۶ دوز در حدود ۱۹ روز گذشته از شهریورماه وارد کشور شده است. بعدازآن در مردادماه ۱۳ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۰ دوز و در رده بعدی در تیرماه ۶ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن به ایران آمده است. در خردادماه نیز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دوز، اردیبهشت سه میلیون و ۶۵۲ هزار، فروردین یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز وارد ایران شده است. در دو ماه پایانی سال گذشته نیز در نیمه دوم بهمن‌ماه ۱۲۰ هزار در اسفند ۵۷۵ هزار دوز واکسن وارد کشور شده است. طبق اعلام رونقی، ۴۳ درصد واکسن‌های وارداتی در شهریور، ۲۹ درصد مرداد، ۱۴ درصد تیر، ۸ درصد اردیبهشت، ۲ درصد خرداد، ۳ درصد فروردین، واردشده و یک درصد در اسفندماه و در بهمن کمتر از یک درصد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78883/

ارسال دیدگاه شما