حل مشکلات به دست متخصصان داخلی و خارجی

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، کار عالمانه، مشارکت همگانی و ایمان و باور را راهکار حل مشکلات کشور دانست و گفت: نیاز است که علم و مشارکت همه اقشار و جناح‌ها را باهم داشته باشیم و ایمان و جهاد بر آنها سوار شود و در این زمان است که به اهدافمان خواهیم رسید. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با شفقنا با اشاره به راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: حل مشکلات، اصول روشنی دارد؛ درواقع هر رشته و مشکلی یکسری کارشناس‌های متخصص در دنیا دارد؛ بنابراین ابتدا برای حل مشکلات کشور باید این کارشناس‌ها را پیدا کنیم. برای فوتبال ایران، مربی‌های خارجی می‌آورند که تأثیرگذار است و بدون توجه به اینکه این افراد نماز می‌خوانند یا نه و آیا اخلاقیات را رعایت می‌کنند یا نه و فقط صرف داشتن تخصص، پول کلانی را به آنها می‌دهیم اما در حوزه‌های اقتصادی این کار را انجام نمی‌دهیم.او در ادامه افزود: برای اقتصاد، صنعتِ کشاورزی و بسیاری حوزه‌های دیگر نه‌تنها از خارج کسی را نمی‌آوریم بلکه حتی از میان کسانی که در داخل هستند، بهترین‌ها را انتخاب نمی‌کنیم؛ درنتیجه با حرف زدن مملکت درست نمی‌شود. می‌گوییم باید جهادی عمل کنیم اما وقتی علم نداشته باشیم، جهادی عمل کردن معنایی ندارد چراکه مثلاً شما که پزشک نیستید برای بیمار هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید و اول باید مهارت کسب  کنید. ۴۰ سال است شعار می‌دهیم و صبر می‌کنیم ببینیم این شعارها به کجا می‌رسد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79044/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حل مشکلات به دست متخصصان داخلی و خارجی

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، کار عالمانه، مشارکت همگانی و ایمان و باور را راهکار حل مشکلات کشور دانست و گفت: نیاز است که علم و مشارکت همه اقشار و جناح‌ها را باهم داشته باشیم و ایمان و جهاد بر آنها سوار شود و در این زمان است که به اهدافمان خواهیم رسید. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با شفقنا با اشاره به راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: حل مشکلات، اصول روشنی دارد؛ درواقع هر رشته و مشکلی یکسری کارشناس‌های متخصص در دنیا دارد؛ بنابراین ابتدا برای حل مشکلات کشور باید این کارشناس‌ها را پیدا کنیم. برای فوتبال ایران، مربی‌های خارجی می‌آورند که تأثیرگذار است و بدون توجه به اینکه این افراد نماز می‌خوانند یا نه و آیا اخلاقیات را رعایت می‌کنند یا نه و فقط صرف داشتن تخصص، پول کلانی را به آنها می‌دهیم اما در حوزه‌های اقتصادی این کار را انجام نمی‌دهیم.او در ادامه افزود: برای اقتصاد، صنعتِ کشاورزی و بسیاری حوزه‌های دیگر نه‌تنها از خارج کسی را نمی‌آوریم بلکه حتی از میان کسانی که در داخل هستند، بهترین‌ها را انتخاب نمی‌کنیم؛ درنتیجه با حرف زدن مملکت درست نمی‌شود. می‌گوییم باید جهادی عمل کنیم اما وقتی علم نداشته باشیم، جهادی عمل کردن معنایی ندارد چراکه مثلاً شما که پزشک نیستید برای بیمار هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید و اول باید مهارت کسب  کنید. ۴۰ سال است شعار می‌دهیم و صبر می‌کنیم ببینیم این شعارها به کجا می‌رسد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79044/

ارسال دیدگاه شما