امروز با تاریخ

تشکیل نخستین ارتش دائمی جهان به دستور داریوش هخامنشی
طبق نوشته بيشتر مورخان، 14 سپتامبر سال 488 پيش از ميلاد، داريوش بزرگ شاه وقت ايران دستور ضرب سكه را كه واحد پول ايران قرار گيرد صادر كرد كه مورخان يوناني در كتابهاي خود آن را «داريك»(منتسب به داريوش)» نوشته اند. داريوش همزمان دستور ايجاد پستخانه را در ايران صادر كرد كه تاريخ نگاران وي را مبتكر «پست» و ارتباط پستي در تاريخ جهان معرفي كرده اند. داريوش بزرگ در سپتامبر 488 پيش از ميلاد همچنين دستور ايجاد يك ارتش دائمي را براي ايران صادر كرده بود كه مورخان معاصر از آن به نام سپاه جاويدان نام برده اند. به اين ترتيب، ايرانيان نخستين ملت جهان بودند كه به اهميت وجود يك ارتش دائمي پي برده و آن را به وجود آورده بودند.

پایان جنگ روسیه و عثمانی
14سپتامبر سال 1829 ميلادي در پايان جنگ روسيه و عثماني (تركيه) كه به شكست عثماني انجاميد، اين دولت (عثماني) با امضاي معاهده اي از همه دعاوي خود در قفقاز جنوب غربي صرفنظر كرد. چون معاهده این دو دولت در شهر آدريانپول  امضاء شده بود به معاهده آدريانپول معروف شده است. روس ها كه قبلا در دو جنگ با ايران، اراضي ماوراء ارس را تصرف كرده بودند به اين ترتيب پس از امضاي معاهده آدريانپول مالك بدون مدعي همه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و ... جمعا 78 هزار مايل مربع) شدند كه سلطه آنان تا 160 سال بعد ادامه يافت و اينك منحصر به قسمت شمالي قفقاز از جمله داغستان و چچن است.

نخست وزیری محمدعلی فروغی
23شهريور 1312 هجري اعلام شد كه مهدي قلي هدايت (مخبرالسلطنه) از رياست دولت كناري كرده و محمدعلي فروغي نخست وزير ايران شده است. کناره گيري هدايت به خواست رضا شاه صورت گرفته بود. هدايت در نخستين کابينه پس از مشروطه شدن ايران وزير تجارت بود.در کابينه هدايت، فروغي وزير امور خارجه، حسن تقي زاده وزير دارائي و علي اکبر داور وزير دادگستري بودند. در زمان همين کابينه قانون تمديد قرارداد نفت با انگلستان تصويب، تيمورتاش به جرم اخذ رشوه به پنج سال زندان و دکتر ليندنبلات آلماني مدير بانک ملي به جرم دادن گزارش خلاف واقع به 18 ماه حبس محکوم شده بودند.

فرود نخستین ماهواره 
ساخت بشر بر روی کره ماه 
دانشمندان شوروي نخستين ماهواره ساخت دست بشر رادر كره ماه فرود آوردند. اين ماهواره دو سال پس قرار گرفتن نخستين انسان (گارگارين - سرگرد شوروي )در مدار زمين ، در ماه نشست. شوروي همچنين نخستين کشوري بود که موشک قاره پيما ساخت ، ولي پس از فروپاشي اين اتحاديه ديگر نامي از اين همه پيشرفت علمي - نظامي نيست و صدايي از مسکو که روزگاري ابرقدرت بود بر نمي آيد ؛ همه در اين سرزمين خاموش شده اند.

خاطرات هاشمی
ساعت ده صبح به مجلس رفتم، گزارش‌ها را خواندم و چند ملاقات با نمایندگان داشتم. مصاحبه‌ای هم برای شوراهای اسلامی روستاییان انجام دادم. عصر خانواده‌های شهدای ساوه آمدند و برایشان صحبت کردم. جلسه هیئت رئیسه داشتیم. دستور هفته آینده و کارهای جاری مجلس، تأسیس درمانگاه و دندان‌پزشکی برای نمایندگان، بررسی دوسه حادثه مشاجره نگهبانان مجلس با نمایندگان و دیگران که منجر به تیراندازی بوده است و ... مورد بحث بود. بعد از نماز مغرب، در دفتر آقای خامنه‌ای با شورای عالی قضایی راجع به نابسامانی‌ها در زندان اوین جلسه داشتیم. پس از بررسی همه جانبه قرار شد با جدیت و قاطعیت خلاف‌ها را برطرف کنیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79057/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

تشکیل نخستین ارتش دائمی جهان به دستور داریوش هخامنشی
طبق نوشته بيشتر مورخان، 14 سپتامبر سال 488 پيش از ميلاد، داريوش بزرگ شاه وقت ايران دستور ضرب سكه را كه واحد پول ايران قرار گيرد صادر كرد كه مورخان يوناني در كتابهاي خود آن را «داريك»(منتسب به داريوش)» نوشته اند. داريوش همزمان دستور ايجاد پستخانه را در ايران صادر كرد كه تاريخ نگاران وي را مبتكر «پست» و ارتباط پستي در تاريخ جهان معرفي كرده اند. داريوش بزرگ در سپتامبر 488 پيش از ميلاد همچنين دستور ايجاد يك ارتش دائمي را براي ايران صادر كرده بود كه مورخان معاصر از آن به نام سپاه جاويدان نام برده اند. به اين ترتيب، ايرانيان نخستين ملت جهان بودند كه به اهميت وجود يك ارتش دائمي پي برده و آن را به وجود آورده بودند.

پایان جنگ روسیه و عثمانی
14سپتامبر سال 1829 ميلادي در پايان جنگ روسيه و عثماني (تركيه) كه به شكست عثماني انجاميد، اين دولت (عثماني) با امضاي معاهده اي از همه دعاوي خود در قفقاز جنوب غربي صرفنظر كرد. چون معاهده این دو دولت در شهر آدريانپول  امضاء شده بود به معاهده آدريانپول معروف شده است. روس ها كه قبلا در دو جنگ با ايران، اراضي ماوراء ارس را تصرف كرده بودند به اين ترتيب پس از امضاي معاهده آدريانپول مالك بدون مدعي همه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و ... جمعا 78 هزار مايل مربع) شدند كه سلطه آنان تا 160 سال بعد ادامه يافت و اينك منحصر به قسمت شمالي قفقاز از جمله داغستان و چچن است.

نخست وزیری محمدعلی فروغی
23شهريور 1312 هجري اعلام شد كه مهدي قلي هدايت (مخبرالسلطنه) از رياست دولت كناري كرده و محمدعلي فروغي نخست وزير ايران شده است. کناره گيري هدايت به خواست رضا شاه صورت گرفته بود. هدايت در نخستين کابينه پس از مشروطه شدن ايران وزير تجارت بود.در کابينه هدايت، فروغي وزير امور خارجه، حسن تقي زاده وزير دارائي و علي اکبر داور وزير دادگستري بودند. در زمان همين کابينه قانون تمديد قرارداد نفت با انگلستان تصويب، تيمورتاش به جرم اخذ رشوه به پنج سال زندان و دکتر ليندنبلات آلماني مدير بانک ملي به جرم دادن گزارش خلاف واقع به 18 ماه حبس محکوم شده بودند.

فرود نخستین ماهواره 
ساخت بشر بر روی کره ماه 
دانشمندان شوروي نخستين ماهواره ساخت دست بشر رادر كره ماه فرود آوردند. اين ماهواره دو سال پس قرار گرفتن نخستين انسان (گارگارين - سرگرد شوروي )در مدار زمين ، در ماه نشست. شوروي همچنين نخستين کشوري بود که موشک قاره پيما ساخت ، ولي پس از فروپاشي اين اتحاديه ديگر نامي از اين همه پيشرفت علمي - نظامي نيست و صدايي از مسکو که روزگاري ابرقدرت بود بر نمي آيد ؛ همه در اين سرزمين خاموش شده اند.

خاطرات هاشمی
ساعت ده صبح به مجلس رفتم، گزارش‌ها را خواندم و چند ملاقات با نمایندگان داشتم. مصاحبه‌ای هم برای شوراهای اسلامی روستاییان انجام دادم. عصر خانواده‌های شهدای ساوه آمدند و برایشان صحبت کردم. جلسه هیئت رئیسه داشتیم. دستور هفته آینده و کارهای جاری مجلس، تأسیس درمانگاه و دندان‌پزشکی برای نمایندگان، بررسی دوسه حادثه مشاجره نگهبانان مجلس با نمایندگان و دیگران که منجر به تیراندازی بوده است و ... مورد بحث بود. بعد از نماز مغرب، در دفتر آقای خامنه‌ای با شورای عالی قضایی راجع به نابسامانی‌ها در زندان اوین جلسه داشتیم. پس از بررسی همه جانبه قرار شد با جدیت و قاطعیت خلاف‌ها را برطرف کنیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79057/

ارسال دیدگاه شما