نقش دولت روحانی در واکسیناسیون عمومی

 

 دکتر محمد رضا محبوب فر/ عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

دولت روحانی قصد داشت واکسن های خارجی را به کشور وارد کند.این در حالی است که برخی از نهادها مبلغی در حدود یک میلیارد دلار از دولت دریافت کردند تا در کشور واکسن تولید کنند.در نتیجه دولت واکسن های داخلی را از شرکت های واکسن ساز پیش خرید کرد.نکته مهم این است که هزینه ای که صرف تولید واکسن های داخلی شد هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسید و شرکت های تولید کننده داخلی نتوانستند واکسن های خود را به تولید انبوه برسانند.(تاکنون در حدود4 میلیون دوز واکسن تولید کرده اند)براساس اظهارات مسئولان مربوطه قرار بود تا شهریور ماه در حدود70میلیون دوز واکسن(مرداد20 میلیون و شهریور50 میلیون) در کشور تولید شود اما این وعده ها محقق نشد.بودجه ای که آقای روحانی باید صرف خرید واکسن های خارجی می کرد توسط برخی نهادها و شرکت های واکسن ساز که تبلیغات زیادی نیز درباره آنها انجام می شد پیشخور شد. از سوی دیگر کسانی که امروز در حال وارد کردن واکسن به کشور هستند در زمان آقای روحانی برعلیه واردات واکسن سخن می گفتند و اجازه نمی دادند واکسن های معتبر وارد کشور شود.این عوامل باعث شد که واردات واکسن در دولت روحانی کاهش یابد.در شرایط کنونی تبلیغات زیادی روی تسریع واکسیناسیون در دولت رئیسی صورت می گیرد و عنوان می شود که 50 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است. با این وجود باید جوجه واکسیناسیون در این دولت را آخر پاییز شمرد و منتظر باشیم که دستآورد این نوع واکسیناسیون چیست و آیا این اقدامات می تواند در مقابل پیک ششم کرونا مقاومت ایجاد کند یا خیر. واقعیت این است که قضاوت درباره این موضوع هنوز زود است و جدا از تبلیغات صورت گرفته باید منتظر ماند که آیا اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم می تواند پاسخگویی نیازهای مردم در برابر شیوع ویروس کرونا باشد و یا اینکه شرایط به شکل دیگری رقم خواهد خورد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79097/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نقش دولت روحانی در واکسیناسیون عمومی

 

 دکتر محمد رضا محبوب فر/ عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

دولت روحانی قصد داشت واکسن های خارجی را به کشور وارد کند.این در حالی است که برخی از نهادها مبلغی در حدود یک میلیارد دلار از دولت دریافت کردند تا در کشور واکسن تولید کنند.در نتیجه دولت واکسن های داخلی را از شرکت های واکسن ساز پیش خرید کرد.نکته مهم این است که هزینه ای که صرف تولید واکسن های داخلی شد هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسید و شرکت های تولید کننده داخلی نتوانستند واکسن های خود را به تولید انبوه برسانند.(تاکنون در حدود4 میلیون دوز واکسن تولید کرده اند)براساس اظهارات مسئولان مربوطه قرار بود تا شهریور ماه در حدود70میلیون دوز واکسن(مرداد20 میلیون و شهریور50 میلیون) در کشور تولید شود اما این وعده ها محقق نشد.بودجه ای که آقای روحانی باید صرف خرید واکسن های خارجی می کرد توسط برخی نهادها و شرکت های واکسن ساز که تبلیغات زیادی نیز درباره آنها انجام می شد پیشخور شد. از سوی دیگر کسانی که امروز در حال وارد کردن واکسن به کشور هستند در زمان آقای روحانی برعلیه واردات واکسن سخن می گفتند و اجازه نمی دادند واکسن های معتبر وارد کشور شود.این عوامل باعث شد که واردات واکسن در دولت روحانی کاهش یابد.در شرایط کنونی تبلیغات زیادی روی تسریع واکسیناسیون در دولت رئیسی صورت می گیرد و عنوان می شود که 50 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است. با این وجود باید جوجه واکسیناسیون در این دولت را آخر پاییز شمرد و منتظر باشیم که دستآورد این نوع واکسیناسیون چیست و آیا این اقدامات می تواند در مقابل پیک ششم کرونا مقاومت ایجاد کند یا خیر. واقعیت این است که قضاوت درباره این موضوع هنوز زود است و جدا از تبلیغات صورت گرفته باید منتظر ماند که آیا اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم می تواند پاسخگویی نیازهای مردم در برابر شیوع ویروس کرونا باشد و یا اینکه شرایط به شکل دیگری رقم خواهد خورد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79097/

ارسال دیدگاه شما