درخواست همه‌پرسی برای حذف یارانه پنهان در مجلس

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: سالانه ۸۶ میلیارد دلار یارانه به صورت پنهان پرداخت می‌شود اما به علت توزیع نامتوازن و غیر صحیح، اثرات آن در معیشت وزندگی برای مردم چندان ملموس نیست. ابوالفضل ابو ترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مطرح‌شدن «تقاضای رفراندوم برای حذف یارانه‌های پنهان»، گفت: طبق آمار و ارقام رسمی ما در سال، عددی بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار را به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌کنیم و این عدد بسیار بیشتر از عدد پرداختی کشوری مانند چین است، درحالی‌که چین جمعیت بیش از یک‌میلیاردی دارد و ما کمتر از صد میلیون نفر هستیم، اما علیرغم این عدد پرداختی قابل‌توجه، به علت توزیع نامتوازن و در برخی مواقع غیر صحیح اثرات آن در معیشت وزندگی برای مردم چندان ملموس نیست. وی ادامه داد: دیگر نتایج این دستگاه غیر صحیح توزیع این است که دهک مرفه و بالایی ۲۵ برابر دهک آسیب‌پذیر از آن استفاده می‌کند و قشر آسیب‌پذیر ما تأثیر زیادی از این یارانه‌های پنهان در زندگی خود لمس نمی‌کند. ابو ترابی در ادامه بیان کرد: بر همین اساس من هفته گذشته «تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم» را بر اساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی مطرح کردم تا اجازه دهیم که مردم خودشان در خصوص یارانه‌ها تصمیم بگیرند که آیا با ادامه روش کنونی موافق هستند یا تمایل دارند که به صورت نقدی دریافت کنند. نماینده نجف‌آباد در مجلس یازدهم در رابطه با اشکالات دستگاه کنونی نظام پرداخت یارانه‌ها، گفت: اشکال اول که عرض کردم مسئله اسراف است، در دهک برخوردار و بالایی میزان بهره‌مندی و مصرف یارانه‌های پنهان ۲۵ برابر دهک کم برخوردار و آسیب‌پذیر است و این خودش نشان‌دهنده بی‌عدالتی و نابرابری است. همچنین جمعیتی در حدود ۴-۵ میلیون نفر از اتباع در حال استفاده از یارانه پنهان هستند. وی ادامه داد: یک ایراد مهم دیگری که درگذشته فقط به شکل قاچاق سوخت بود اما در سالیان اخیر سایر کالاها هم به سبد آن اضافه‌شده‌اند پدیده «قاچاق معکوس» است، دولت در قالب یارانه پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و این‌ها وارد کشور می‌شود اما به دلیل تفاوت قیمتی که با کشورهای هم‌جوار دارند، مجدداً به صورت معکوس از داخل به خارج از کشور قاچاق می‌شوند؛ که این امر هم منجر هدر رفت مقدار قابل‌توجهی از منابع شده است. ابو ترابی همچنین تصریح کرد: اگر ما به این سمت برویم که یارانه را بجای شکل کنونی یعنی پنهان، به صورت نقدی و مستقیم به دست مردم برسانیم اینجا دیگر خود مردم هستند که بر اساس نیاز و اولویت‌بندی خود برنامه‌ریزی می‌کنند. این می‌تواند یک اقدام انقلابی از سوی مجلس و دولت باشد تا شاهد یک تحول مناسب در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم. وی در خصوص پیش‌بینی از احتمال اجرایی شدن چنین طرحی، گفت: اگر امروز در این رابطه اقدام شود، قادر هستیم در نیمه دوم سال در این زمینه به نتیجه رسیده و تصمیم نهایی را در بودجه سال آینده اجرایی کنیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79105/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

درخواست همه‌پرسی برای حذف یارانه پنهان در مجلس

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: سالانه ۸۶ میلیارد دلار یارانه به صورت پنهان پرداخت می‌شود اما به علت توزیع نامتوازن و غیر صحیح، اثرات آن در معیشت وزندگی برای مردم چندان ملموس نیست. ابوالفضل ابو ترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مطرح‌شدن «تقاضای رفراندوم برای حذف یارانه‌های پنهان»، گفت: طبق آمار و ارقام رسمی ما در سال، عددی بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار را به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌کنیم و این عدد بسیار بیشتر از عدد پرداختی کشوری مانند چین است، درحالی‌که چین جمعیت بیش از یک‌میلیاردی دارد و ما کمتر از صد میلیون نفر هستیم، اما علیرغم این عدد پرداختی قابل‌توجه، به علت توزیع نامتوازن و در برخی مواقع غیر صحیح اثرات آن در معیشت وزندگی برای مردم چندان ملموس نیست. وی ادامه داد: دیگر نتایج این دستگاه غیر صحیح توزیع این است که دهک مرفه و بالایی ۲۵ برابر دهک آسیب‌پذیر از آن استفاده می‌کند و قشر آسیب‌پذیر ما تأثیر زیادی از این یارانه‌های پنهان در زندگی خود لمس نمی‌کند. ابو ترابی در ادامه بیان کرد: بر همین اساس من هفته گذشته «تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم» را بر اساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی مطرح کردم تا اجازه دهیم که مردم خودشان در خصوص یارانه‌ها تصمیم بگیرند که آیا با ادامه روش کنونی موافق هستند یا تمایل دارند که به صورت نقدی دریافت کنند. نماینده نجف‌آباد در مجلس یازدهم در رابطه با اشکالات دستگاه کنونی نظام پرداخت یارانه‌ها، گفت: اشکال اول که عرض کردم مسئله اسراف است، در دهک برخوردار و بالایی میزان بهره‌مندی و مصرف یارانه‌های پنهان ۲۵ برابر دهک کم برخوردار و آسیب‌پذیر است و این خودش نشان‌دهنده بی‌عدالتی و نابرابری است. همچنین جمعیتی در حدود ۴-۵ میلیون نفر از اتباع در حال استفاده از یارانه پنهان هستند. وی ادامه داد: یک ایراد مهم دیگری که درگذشته فقط به شکل قاچاق سوخت بود اما در سالیان اخیر سایر کالاها هم به سبد آن اضافه‌شده‌اند پدیده «قاچاق معکوس» است، دولت در قالب یارانه پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و این‌ها وارد کشور می‌شود اما به دلیل تفاوت قیمتی که با کشورهای هم‌جوار دارند، مجدداً به صورت معکوس از داخل به خارج از کشور قاچاق می‌شوند؛ که این امر هم منجر هدر رفت مقدار قابل‌توجهی از منابع شده است. ابو ترابی همچنین تصریح کرد: اگر ما به این سمت برویم که یارانه را بجای شکل کنونی یعنی پنهان، به صورت نقدی و مستقیم به دست مردم برسانیم اینجا دیگر خود مردم هستند که بر اساس نیاز و اولویت‌بندی خود برنامه‌ریزی می‌کنند. این می‌تواند یک اقدام انقلابی از سوی مجلس و دولت باشد تا شاهد یک تحول مناسب در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم. وی در خصوص پیش‌بینی از احتمال اجرایی شدن چنین طرحی، گفت: اگر امروز در این رابطه اقدام شود، قادر هستیم در نیمه دوم سال در این زمینه به نتیجه رسیده و تصمیم نهایی را در بودجه سال آینده اجرایی کنیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79105/

ارسال دیدگاه شما