دیدار طالبان با مقامات آلمان در دوحه

دیدار طالبان با مقامات آلمان در دوحه

هیئتی از دولت موقت افغانستان با یک هیئت آلمانی در دوحه دیدار کرد. همزمان وزیر خارجه قطر حمایت کشورش از این مذاکرات را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت افغانستان و هیئت همراه او با جاسپر ویک، نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان و سفیر آلمان در افغانستان دیدار کرد.وی اعلام کرد که هیئت آلمانی از تمایل خود برای ادامه ارائه کمک انسانی به افغانستان خبر داده است.امیرخان متقی گفت: ما از کمک‌های انسانی استقبال و برخورد مثبتی و خوبی با کشورهای دیگر خواهیم داشت. همچنین به حفظ امنیت کارکنان در زمینه انسانی و دیپلمات‌های خارجی پایبند هستیم.وی در همایشی که مرکز پژوهش‌های نزاع و مسائل انسانی در دوحه آن را برگزار کرد، گفت: هدف دولت تقویت ارتباط با کشورهای عربی است.وزیر خارجه دولت موقت افغانستان گفت: دیکته کردن خواسته‌ها به افغانستان سودی نداشته است. ما به ساختار سیاسی نیاز داریم که نیازهای کشور را برآورده کند تا به مسئولیت‌های خود در سطح بین المللی عمل کنیم.وی خواهان پایبندی به توافق دوحه با آمریکایی‌ها شد و گفت: توافق دوحه آغازی برای روابط حسنه است.امیرخان متقی تأکید کرد که دولت افغانستان خواهان روابط مثبت با اتحادیه اروپا است و نمی‌خواهد اروپا بار سنگین مهاجران افغانی را به دوش بکشد.این دیدارها بعد از دیدارهای اخیر هیئت دولت موقت افغانستان با مسئولان آمریکایی صورت گرفته است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79940/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دیدار طالبان با مقامات آلمان در دوحه

دیدار طالبان با مقامات آلمان در دوحه

هیئتی از دولت موقت افغانستان با یک هیئت آلمانی در دوحه دیدار کرد. همزمان وزیر خارجه قطر حمایت کشورش از این مذاکرات را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت افغانستان و هیئت همراه او با جاسپر ویک، نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان و سفیر آلمان در افغانستان دیدار کرد.وی اعلام کرد که هیئت آلمانی از تمایل خود برای ادامه ارائه کمک انسانی به افغانستان خبر داده است.امیرخان متقی گفت: ما از کمک‌های انسانی استقبال و برخورد مثبتی و خوبی با کشورهای دیگر خواهیم داشت. همچنین به حفظ امنیت کارکنان در زمینه انسانی و دیپلمات‌های خارجی پایبند هستیم.وی در همایشی که مرکز پژوهش‌های نزاع و مسائل انسانی در دوحه آن را برگزار کرد، گفت: هدف دولت تقویت ارتباط با کشورهای عربی است.وزیر خارجه دولت موقت افغانستان گفت: دیکته کردن خواسته‌ها به افغانستان سودی نداشته است. ما به ساختار سیاسی نیاز داریم که نیازهای کشور را برآورده کند تا به مسئولیت‌های خود در سطح بین المللی عمل کنیم.وی خواهان پایبندی به توافق دوحه با آمریکایی‌ها شد و گفت: توافق دوحه آغازی برای روابط حسنه است.امیرخان متقی تأکید کرد که دولت افغانستان خواهان روابط مثبت با اتحادیه اروپا است و نمی‌خواهد اروپا بار سنگین مهاجران افغانی را به دوش بکشد.این دیدارها بعد از دیدارهای اخیر هیئت دولت موقت افغانستان با مسئولان آمریکایی صورت گرفته است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79940/

ارسال دیدگاه شما