۶ عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در مقابل آمریکا

دریادار تنگسیری با برشمردن برخی از رویارویی‌های انقلاب اسلامی با استکبار جهانی گفت: نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس ۶ عملیات موفق در مقابل آمریکای متجاوز انجام داده است که در این عملیات، هیمنه قدرت پوشالی آمریکا در خلیج‌فارس شکسته شده است. دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت حماسه شهدای ۱۶ مهر و روز نیروی دریایی سپاه با حضور وابستگان نظامی کشورهای خارجی به میزبانی نیروی دریایی سپاه برگزار شد، ضمن خوش‌آمد گویی به میهمانان اظهار داشت: جمهوری اسلامی بعد از ۴۳ سال محاصره اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه محکم ایستاده است. به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: ما هیچ‌گاه در خلیج‌فارس شروع‌کننده جنگ نبودیم. با اینکه آمریکایی‌ها نفت‌کش‌ها، سکوها و پایانه‌های نفتی ما را هدف قرار می‌دادند ما خویشتن‌داری کردیم، بعدازاین همه خسارتی که آنها به ما وارد کردند، ما وارد جنگ یک و نیم ساله با آمریکایی‌ها شدیم و ۶ سیلی محکم و عبرت‌آموز به آنها زدیم. سردار تنگسیری گفت: شهید مهدوی و هم‌رزمانش در یک حماسه بزرگ، مستقیم و نابرابر هیمنه قدرت پوشالی آمریکای جنایتکار را خُرد کردند و نقطه عطفی را در تاریخ مبارزات ملت ایران در مقابل استکبار جهانی رقم زدند. وی با اشاره به راهبرد امنیت، صلح،‌ صفا و آرامش در خلیج‌فارس گفت: ما هیچ ناامنی و درگیری را در این منطقه راهبردی برنمی‌تابیم، خلیج‌فارس خانه ما و کشورهای همسایه ما است. آمریکایی‌ها در خلیج‌فارس جایی ندارند. زیرا هرجایی که حضور یافتند ناامنی را با خود آوردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79982/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۶ عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در مقابل آمریکا

دریادار تنگسیری با برشمردن برخی از رویارویی‌های انقلاب اسلامی با استکبار جهانی گفت: نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس ۶ عملیات موفق در مقابل آمریکای متجاوز انجام داده است که در این عملیات، هیمنه قدرت پوشالی آمریکا در خلیج‌فارس شکسته شده است. دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت حماسه شهدای ۱۶ مهر و روز نیروی دریایی سپاه با حضور وابستگان نظامی کشورهای خارجی به میزبانی نیروی دریایی سپاه برگزار شد، ضمن خوش‌آمد گویی به میهمانان اظهار داشت: جمهوری اسلامی بعد از ۴۳ سال محاصره اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه محکم ایستاده است. به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: ما هیچ‌گاه در خلیج‌فارس شروع‌کننده جنگ نبودیم. با اینکه آمریکایی‌ها نفت‌کش‌ها، سکوها و پایانه‌های نفتی ما را هدف قرار می‌دادند ما خویشتن‌داری کردیم، بعدازاین همه خسارتی که آنها به ما وارد کردند، ما وارد جنگ یک و نیم ساله با آمریکایی‌ها شدیم و ۶ سیلی محکم و عبرت‌آموز به آنها زدیم. سردار تنگسیری گفت: شهید مهدوی و هم‌رزمانش در یک حماسه بزرگ، مستقیم و نابرابر هیمنه قدرت پوشالی آمریکای جنایتکار را خُرد کردند و نقطه عطفی را در تاریخ مبارزات ملت ایران در مقابل استکبار جهانی رقم زدند. وی با اشاره به راهبرد امنیت، صلح،‌ صفا و آرامش در خلیج‌فارس گفت: ما هیچ ناامنی و درگیری را در این منطقه راهبردی برنمی‌تابیم، خلیج‌فارس خانه ما و کشورهای همسایه ما است. آمریکایی‌ها در خلیج‌فارس جایی ندارند. زیرا هرجایی که حضور یافتند ناامنی را با خود آوردند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79982/

ارسال دیدگاه شما