توصیه هرمز شجاعی‌مهر به صداوسیما

توصیه هرمز شجاعی‌مهر به صداوسیما

هرمز شجاعی‌مهر، مجری باسابقه صداوسیما درباره تغییراتی که انتظار می‌رود با آمدن رئیس جدید سازمان صداوسیما در این رسانه ایجاد شود، گفت: هنوز تغییری به وجود نیامده است، اما احساس می‌کنم که دارند این تغییر را به وجود می‌آورند. اراده‌ای وجود دارد که آرام‌آرام این تغییر را ایجاد کند که به مردم نزدیک‌تر شویم و حرف مردم در تلویزیون بیان شود. در برنامه‌ای که من در آن کار می‌کنم و تخصص دارم، یعنی برنامه‌ی «سیمای خانواده»، این اتفاق دارد می‌افتد؛ از مدت‌ها قبل هم این اتفاق داشت می‌افتاد؛ اما گاه کمرنگ‌تر می‌شد و گاهی پررنگ‌تر. در طول تاریخ تولید و پخش سیمای خانواده، گاه به مردم نزدیک‌تر شدیم؛ به زبان مردم، به درد دل‌های مردم و به حرف‌های مردم و گاهی هم کمی دورتر می‌شدیم؛ اما در موقعیت تازه‌ای که به وجود آمد من احساسم این است که داریم به این سمت می‌رویم که حرف مردم را بزنیم، بی‌پرده‌تر با مردم سخن بگوییم و به مردم نزدیک‌تر شویم. به گزارش ایسنا، شجاعی مهر در پایان در پاسخ به این سؤال که توصیه‌اش به‌عنوان یکی از باسابقه‌های تلویزیون به پیمان جبلی رئیس صداوسیما چیست؟ گفت: می‌خواهم بگویم نگاه مستقیمشان به مردم باشد و نگاه غیرمستقیمشان به مدیران، وزرا و وکلا و بقیه افرادی که توقعاتی از سازمان دارند. آنچه برای ما مهم است، مردم، خواست مردم و حرف مردم است. مردم خیلی خوشحال می‌شوند وقتی حرف‌هایشان بی‌هیچ پرده‌ای در تلویزیون بیان شود و درد دل‌هایشان عنوان شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81300/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توصیه هرمز شجاعی‌مهر به صداوسیما

توصیه هرمز شجاعی‌مهر به صداوسیما

هرمز شجاعی‌مهر، مجری باسابقه صداوسیما درباره تغییراتی که انتظار می‌رود با آمدن رئیس جدید سازمان صداوسیما در این رسانه ایجاد شود، گفت: هنوز تغییری به وجود نیامده است، اما احساس می‌کنم که دارند این تغییر را به وجود می‌آورند. اراده‌ای وجود دارد که آرام‌آرام این تغییر را ایجاد کند که به مردم نزدیک‌تر شویم و حرف مردم در تلویزیون بیان شود. در برنامه‌ای که من در آن کار می‌کنم و تخصص دارم، یعنی برنامه‌ی «سیمای خانواده»، این اتفاق دارد می‌افتد؛ از مدت‌ها قبل هم این اتفاق داشت می‌افتاد؛ اما گاه کمرنگ‌تر می‌شد و گاهی پررنگ‌تر. در طول تاریخ تولید و پخش سیمای خانواده، گاه به مردم نزدیک‌تر شدیم؛ به زبان مردم، به درد دل‌های مردم و به حرف‌های مردم و گاهی هم کمی دورتر می‌شدیم؛ اما در موقعیت تازه‌ای که به وجود آمد من احساسم این است که داریم به این سمت می‌رویم که حرف مردم را بزنیم، بی‌پرده‌تر با مردم سخن بگوییم و به مردم نزدیک‌تر شویم. به گزارش ایسنا، شجاعی مهر در پایان در پاسخ به این سؤال که توصیه‌اش به‌عنوان یکی از باسابقه‌های تلویزیون به پیمان جبلی رئیس صداوسیما چیست؟ گفت: می‌خواهم بگویم نگاه مستقیمشان به مردم باشد و نگاه غیرمستقیمشان به مدیران، وزرا و وکلا و بقیه افرادی که توقعاتی از سازمان دارند. آنچه برای ما مهم است، مردم، خواست مردم و حرف مردم است. مردم خیلی خوشحال می‌شوند وقتی حرف‌هایشان بی‌هیچ پرده‌ای در تلویزیون بیان شود و درد دل‌هایشان عنوان شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81300/

ارسال دیدگاه شما