درآمدزایی کشور از هر گردشگر چقدر است؟

درآمدزایی کشور از هر گردشگر چقدر است؟

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران می‌گوید برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی، بهترین گزینه صنعت گردشگری خواهد بود. به گزارش ایسنا، علی‌اکبر عبدالملکی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در عرصه جهانی، ۱۱ درصد از کل اشتغال کشورها در حوزه گردشگری تعریف شده است و در ایران نیز این عدد پایین نیست. ازاین‌رو فعال کردن ظرفیت‌های ایران در این حوزه باید به‌عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود. وی بابیان اینکه با پایان یافتن ذخایر نفتی، بهترین گزینه توسعه صنعت گردشگری خواهد بود، توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد که ورود هر گردشگر خارجی به ایران، حدود هزار دلار ارزآوری برای کشور دارد و در شرایطی که ما با محدودیت‌های تحریمی مواجه هستیم، این فرصتی مطلوب برای دسترسی به منابع ارزی جدید است. یکی دیگر از دستاوردهای مهم صنعت گردشگری برای اقتصاد ایران، پایان دادن به ایران هراسی است که برخی کشورها ایجاد کرده‌اند. به وجود آوردن بستری که تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ایران را افزایش دهد، در این حوزه نیز برای کشور منافع قابل‌توجهی خواهد داشت.
عبدالملکی با اشاره به ظرفیت گردشگری مذهبی در ایران، تصریح کرد: با توجه به تاریخ طولانی‌مدت همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران، ما در حوزه گردشگری مذهبی امکانات بالقوه قابل‌توجهی داریم. پیشنهاد ما این است که با محوریت وزارت گردشگری و با حضور علما و تائید مراجع، کمیته فقه گردشگری تشکیل شود تا امکان بازنگری در برخی شرایط و افزایش توان جذب گردشگران خارجی در دستور کار قرار گیرد. گردشگری به‌عنوان یک صنعت مهم و با توجه به ظرفیت‌های این بخش در آینده با همراهی هیئت‌رئیسه اتاق ایران عنوان گردشگری به نام اتاق ایران اضافه شود و در دوره آینده حضور حداقل یک نفر در هیئت نمایندگان اتاق استان‌ها و اتاق ایران از بخش گردشگری از ۵ نفر بخش صنعت در هیئت‌رئیسه اتاق ایران داشته باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81302/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

درآمدزایی کشور از هر گردشگر چقدر است؟

درآمدزایی کشور از هر گردشگر چقدر است؟

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران می‌گوید برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی، بهترین گزینه صنعت گردشگری خواهد بود. به گزارش ایسنا، علی‌اکبر عبدالملکی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در عرصه جهانی، ۱۱ درصد از کل اشتغال کشورها در حوزه گردشگری تعریف شده است و در ایران نیز این عدد پایین نیست. ازاین‌رو فعال کردن ظرفیت‌های ایران در این حوزه باید به‌عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود. وی بابیان اینکه با پایان یافتن ذخایر نفتی، بهترین گزینه توسعه صنعت گردشگری خواهد بود، توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد که ورود هر گردشگر خارجی به ایران، حدود هزار دلار ارزآوری برای کشور دارد و در شرایطی که ما با محدودیت‌های تحریمی مواجه هستیم، این فرصتی مطلوب برای دسترسی به منابع ارزی جدید است. یکی دیگر از دستاوردهای مهم صنعت گردشگری برای اقتصاد ایران، پایان دادن به ایران هراسی است که برخی کشورها ایجاد کرده‌اند. به وجود آوردن بستری که تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ایران را افزایش دهد، در این حوزه نیز برای کشور منافع قابل‌توجهی خواهد داشت.
عبدالملکی با اشاره به ظرفیت گردشگری مذهبی در ایران، تصریح کرد: با توجه به تاریخ طولانی‌مدت همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران، ما در حوزه گردشگری مذهبی امکانات بالقوه قابل‌توجهی داریم. پیشنهاد ما این است که با محوریت وزارت گردشگری و با حضور علما و تائید مراجع، کمیته فقه گردشگری تشکیل شود تا امکان بازنگری در برخی شرایط و افزایش توان جذب گردشگران خارجی در دستور کار قرار گیرد. گردشگری به‌عنوان یک صنعت مهم و با توجه به ظرفیت‌های این بخش در آینده با همراهی هیئت‌رئیسه اتاق ایران عنوان گردشگری به نام اتاق ایران اضافه شود و در دوره آینده حضور حداقل یک نفر در هیئت نمایندگان اتاق استان‌ها و اتاق ایران از بخش گردشگری از ۵ نفر بخش صنعت در هیئت‌رئیسه اتاق ایران داشته باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81302/

ارسال دیدگاه شما