آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد

آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده دانست و بیان کرد: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند. سید ابراهیم رئیسی، روز یکشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند،‌ گفت: معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا گزارش ارائه‌شده در خصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده است و ایجاد تحول جدی در این زمینه ضروری است. رئیسی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال‌زایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می‌توان برای صادرات استفاده کرد. رئیس‌جمهور با تأکید برافزایش سهم مناطق آزاد در صادرات، گفت: باید سهم صادرات از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد افزایش یابد و در این زمینه مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند. مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی‌رویه کالا به ویژه کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شوند، باشند. ارتباط برخی از کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81323/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد

آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده دانست و بیان کرد: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند. سید ابراهیم رئیسی، روز یکشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند،‌ گفت: معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا گزارش ارائه‌شده در خصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده است و ایجاد تحول جدی در این زمینه ضروری است. رئیسی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال‌زایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می‌توان برای صادرات استفاده کرد. رئیس‌جمهور با تأکید برافزایش سهم مناطق آزاد در صادرات، گفت: باید سهم صادرات از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد افزایش یابد و در این زمینه مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند. مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی‌رویه کالا به ویژه کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شوند، باشند. ارتباط برخی از کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81323/

ارسال دیدگاه شما