امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

نیابت سلطنت عضدالملک
يكم آذرماه سال 1288 هجري (22 نوامبر 1909 ميلادي) در پي فروكش كردن توفان سياسي پنج‌ماهه، «عضدالملك» بزرگ وقت ايل مغول تبار قاجار به‌عنوان نایب‌السلطنه ايران در مجلس سوگند وفاداري به قانون اساسي یادکرد. وي از 26 تيرماه به تصميم شوراي عالي مشروطيت ايران نایب‌السلطنه شاه خردسال شده بود. اين شورا همان روز محمدعلي شاه را به اتهام نقض سوگند وفاداري به قانون اساسي، بی‌اعتنایی به مشروطيت و نيز پناهنده شدن به سفارتخانه بيگانه در خاك وطن خود، از پادشاهي بركنار و پسر 13 ساله‌اش را به‌عنوان سلطان احمدشاه به‌جای او انتخاب و برادر 9ساله وي را هم وليعهد قرارداده بود. پس از برتخت نشستن سلطان احمدشاه 13 ساله در چهارم مرداد همان سال ، پدر او محمدعلي شاه با مقرري سالانه یک‌صد هزار تومان به خارج از ايران تبعيد شد.

زلزله تاریخی نیشابور
روز 22 نوامبر سال 1267ميلادي (666 هجري قمري) يك زمین‌لرزه شديد شهر تاريخي نيشابور خراسان را ويران كرد و هزاران تن را مقتول و مجروح ساخت. اين شهر سه سال بعد به هزينه دولت وقت تجديد بنا شد. نيشابور که در جهان به شهر «عمر خيام» معروف است در دوران ساسانيان به‌صورت شهري بزرگ درآمد و یک‌بار هم پايتخت ايران شد. اين شهر در رديف بلخ، بخارا، هرات، سمرقند و مرو يکي از شهرهاي باستاني خراسان بزرگ‌تر بشمار می‌رود و طاهر ذواليمينين در همين شهر تجديد استقلال ايران را اعلام داشت كه آغاز پایان حکومت عباسیان بر ایران بشمار آمده است.

کناره‌گیری تاچر از قدرت
مارگارت تاچر نخست‌وزیر انگلستان در روز 22 نوامبر 1990 میلادی از سمت خود کناره‌گیری  کرد . تاچر این کهنه سیاستمدار انگلستان پس از یازده  سال و اندی نخست‌وزیری و پانزده سال رهبری حزب محافظه‌کار انگلستان از اریکه قدرت پایین آمد . وی به سبب مواضع سرسختانه‌اش در رویارویی  با مسائل داخلی و خارجی کشورش به بانوی آهنین شهرت داشت . او توانست در لشکرکشی به جزایر مالویناس بر حکومت ژنرال‌های آرژانتین پیروز گردد . وی پایه‌گذار نوعی دیپلماسی در انگلیس بود که به نام او به تاچریسم شهرت یافت.

آغاز نبرد استالینگراد
در روز 22 نوامبر 1942 میلادی نبرد استالینگراد در میانه جنگ جهانی دوم آغاز شد . این نبرد بین نیروهای مدافع شهر و قوای اشغالگر نازی درگرفت که از جنگ‌های معروف و مثال‌زدنی جنگ جهانی دوم در جبهه سرزمین‌های شوروی سابق است . این شهر ماه‌ها در محاصره قوای هیتلری بود تا آن حد که مردم ناچار به خوردن حیوانات مرده بودند اما در مقاومتی ستودنی از ورود نیروهای آلمان هیتلری به شهر و تصرف کامل آن جلوگیری کردند.

آغاز عملیات نصر 9
روز 1 آذر 1366 عملیات نصر 9 درمنطقه حاج عمران با رمز «یا مولای متقیان(ع)» و با تلاش رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد . این عملیات  به آزادسازی ارتفاعات منطقه عمومی حاج عمران و همچنین انهدام ده‌ها دستگاه انواع خودرو نظامی و چندین انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از چهارهزارعراقی منجر شد .

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81331/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

نیابت سلطنت عضدالملک
يكم آذرماه سال 1288 هجري (22 نوامبر 1909 ميلادي) در پي فروكش كردن توفان سياسي پنج‌ماهه، «عضدالملك» بزرگ وقت ايل مغول تبار قاجار به‌عنوان نایب‌السلطنه ايران در مجلس سوگند وفاداري به قانون اساسي یادکرد. وي از 26 تيرماه به تصميم شوراي عالي مشروطيت ايران نایب‌السلطنه شاه خردسال شده بود. اين شورا همان روز محمدعلي شاه را به اتهام نقض سوگند وفاداري به قانون اساسي، بی‌اعتنایی به مشروطيت و نيز پناهنده شدن به سفارتخانه بيگانه در خاك وطن خود، از پادشاهي بركنار و پسر 13 ساله‌اش را به‌عنوان سلطان احمدشاه به‌جای او انتخاب و برادر 9ساله وي را هم وليعهد قرارداده بود. پس از برتخت نشستن سلطان احمدشاه 13 ساله در چهارم مرداد همان سال ، پدر او محمدعلي شاه با مقرري سالانه یک‌صد هزار تومان به خارج از ايران تبعيد شد.

زلزله تاریخی نیشابور
روز 22 نوامبر سال 1267ميلادي (666 هجري قمري) يك زمین‌لرزه شديد شهر تاريخي نيشابور خراسان را ويران كرد و هزاران تن را مقتول و مجروح ساخت. اين شهر سه سال بعد به هزينه دولت وقت تجديد بنا شد. نيشابور که در جهان به شهر «عمر خيام» معروف است در دوران ساسانيان به‌صورت شهري بزرگ درآمد و یک‌بار هم پايتخت ايران شد. اين شهر در رديف بلخ، بخارا، هرات، سمرقند و مرو يکي از شهرهاي باستاني خراسان بزرگ‌تر بشمار می‌رود و طاهر ذواليمينين در همين شهر تجديد استقلال ايران را اعلام داشت كه آغاز پایان حکومت عباسیان بر ایران بشمار آمده است.

کناره‌گیری تاچر از قدرت
مارگارت تاچر نخست‌وزیر انگلستان در روز 22 نوامبر 1990 میلادی از سمت خود کناره‌گیری  کرد . تاچر این کهنه سیاستمدار انگلستان پس از یازده  سال و اندی نخست‌وزیری و پانزده سال رهبری حزب محافظه‌کار انگلستان از اریکه قدرت پایین آمد . وی به سبب مواضع سرسختانه‌اش در رویارویی  با مسائل داخلی و خارجی کشورش به بانوی آهنین شهرت داشت . او توانست در لشکرکشی به جزایر مالویناس بر حکومت ژنرال‌های آرژانتین پیروز گردد . وی پایه‌گذار نوعی دیپلماسی در انگلیس بود که به نام او به تاچریسم شهرت یافت.

آغاز نبرد استالینگراد
در روز 22 نوامبر 1942 میلادی نبرد استالینگراد در میانه جنگ جهانی دوم آغاز شد . این نبرد بین نیروهای مدافع شهر و قوای اشغالگر نازی درگرفت که از جنگ‌های معروف و مثال‌زدنی جنگ جهانی دوم در جبهه سرزمین‌های شوروی سابق است . این شهر ماه‌ها در محاصره قوای هیتلری بود تا آن حد که مردم ناچار به خوردن حیوانات مرده بودند اما در مقاومتی ستودنی از ورود نیروهای آلمان هیتلری به شهر و تصرف کامل آن جلوگیری کردند.

آغاز عملیات نصر 9
روز 1 آذر 1366 عملیات نصر 9 درمنطقه حاج عمران با رمز «یا مولای متقیان(ع)» و با تلاش رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد . این عملیات  به آزادسازی ارتفاعات منطقه عمومی حاج عمران و همچنین انهدام ده‌ها دستگاه انواع خودرو نظامی و چندین انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از چهارهزارعراقی منجر شد .

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81331/

ارسال دیدگاه شما