گروسی در ایران به دنبال چیست؟

گروسی در ایران به دنبال چیست؟

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته به تهران آمد. این دومین سفر رافائل گروسی به تهران بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی است.
بر اساس اعلام مقامات کشورمان قرار است مدیرکل آژانس در این سفر دو روزه با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کند. این در حالی است که برخی اخبار از تمایل مدیرکل آژانس برای دیدار با رییس جمهوری کشورمان حکایت دارد که تا کنون ایران با این دیدار موافقت نکرده است.
توافق میان ایران و آژانس در سفر اخیر گروسی به تهران در ۲۱ شهریور و دیدارش با رییس سازمان انرژی اتمی ایجاد شد. بر اساس بیانیه‌ مشترک ایران و آژانس توافق شد در چارچوب تعاملات و همکاری‌های موجود فیمابین، دو طرف دیدارهای متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند. همچنین دو طرف، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فیمابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار دادند. در همین چارچوب رافائل گروسی و محمد اسلامی در حاشیه کنفرانس عمومی اخیر آژانس با یکدیگر دیدار کردند. بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس هم چنین «به بازرسان آژانس اجازه داده شد تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام کنند.» مدیرکل آژانس در حالی روز دوشنبه به ایران می آید که هفته پیش گزارشش درباره برجام و فعالیت های پادمانی ایران یک بار دیگر بحث برانگیز و مورد نقد مقامات کشورمان قرار گرفت. مقامات ایرانی نسبت به گزارش وی که جز به جز موضوعات را مطرح کرده است انتقاد دارند. ایران معتقد است پرداختن به جزییات به نوعی آدرس دادن به کسانی است که می خواهند علیه برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران اقدام کنند. این در حالی است که موضوع همکاری ها میان ایران و آژانس به ویژه همکاری های داوطلبانه ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گروسی همچنین درخواست کرده تا ایران نسبت به تسریع نصب دوربین های آژانس در مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج اهتمام ورزد. او این درخواست را در راستای بیانیه مشترک ۱۲ سپتامبر عنوان کرده است در حالی که مقامات سازمان انرژی اتمی این ادعا را رد می کنند. علاوه بر این، گروسی خواستار همکاری بیشتر ایران در چارچوب پادمان و کاهش تمهیدات امنیتی در رابطه با بازرسان آژانس است. ایران بر اساس بند ۲۶ و ۳۶ برجام، تعهدات خود را کاهش داده است. طبیعی است کاهش همکاری ها در بخش‌های نظارتی و بازرسی‌ها مورد نظر آژانس نیست اما آنها باید بدانند که توقع همکاری فراپادمانی از ایران بی‌جاست و با طرح آن در قالب گزارش‌های آژانس نمی‌ توانند به آنها وجاهت قانونی و حقوقی دهند. 

آلوده‌ترین شهرهای جهان در هند و چین
با شروع فصل سرما در نیمکره شمالی، بحث وارونگی هوا و آلودگی آن باز هم به موضوعی مهم تبدیل‌شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره؛ در جدیدترین رده‌بندی آلوده‌ترین شهرهای جهان، هند، چین و پاکستان (بافاصله) پیشتاز هستند. هند با ۴۶ شهر آلوده، چین با ۴۲ شهر و پاکستان با ۶ شهر، بیش‌ترین شهرهای آلوده را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند. بنگلادش نیز با ۴ شهر، در میان ۱۰۰ شهر آلوده جهان جایگاهی برای خود دارد. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ هند به خصوص در دهلی‌نو به‌شدت وخیم است و گاهی نفس کشیدن واقعاً دشوار می‌شود. در دهلی‌نو، وضعیت ذرات کمتر از PM2.5 میکروگرم 34 برابر بیشتر از استاندارد سازمان جهانی بهداشت است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81359/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

گروسی در ایران به دنبال چیست؟

گروسی در ایران به دنبال چیست؟

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته به تهران آمد. این دومین سفر رافائل گروسی به تهران بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی است.
بر اساس اعلام مقامات کشورمان قرار است مدیرکل آژانس در این سفر دو روزه با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کند. این در حالی است که برخی اخبار از تمایل مدیرکل آژانس برای دیدار با رییس جمهوری کشورمان حکایت دارد که تا کنون ایران با این دیدار موافقت نکرده است.
توافق میان ایران و آژانس در سفر اخیر گروسی به تهران در ۲۱ شهریور و دیدارش با رییس سازمان انرژی اتمی ایجاد شد. بر اساس بیانیه‌ مشترک ایران و آژانس توافق شد در چارچوب تعاملات و همکاری‌های موجود فیمابین، دو طرف دیدارهای متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند. همچنین دو طرف، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فیمابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار دادند. در همین چارچوب رافائل گروسی و محمد اسلامی در حاشیه کنفرانس عمومی اخیر آژانس با یکدیگر دیدار کردند. بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس هم چنین «به بازرسان آژانس اجازه داده شد تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام کنند.» مدیرکل آژانس در حالی روز دوشنبه به ایران می آید که هفته پیش گزارشش درباره برجام و فعالیت های پادمانی ایران یک بار دیگر بحث برانگیز و مورد نقد مقامات کشورمان قرار گرفت. مقامات ایرانی نسبت به گزارش وی که جز به جز موضوعات را مطرح کرده است انتقاد دارند. ایران معتقد است پرداختن به جزییات به نوعی آدرس دادن به کسانی است که می خواهند علیه برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران اقدام کنند. این در حالی است که موضوع همکاری ها میان ایران و آژانس به ویژه همکاری های داوطلبانه ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گروسی همچنین درخواست کرده تا ایران نسبت به تسریع نصب دوربین های آژانس در مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج اهتمام ورزد. او این درخواست را در راستای بیانیه مشترک ۱۲ سپتامبر عنوان کرده است در حالی که مقامات سازمان انرژی اتمی این ادعا را رد می کنند. علاوه بر این، گروسی خواستار همکاری بیشتر ایران در چارچوب پادمان و کاهش تمهیدات امنیتی در رابطه با بازرسان آژانس است. ایران بر اساس بند ۲۶ و ۳۶ برجام، تعهدات خود را کاهش داده است. طبیعی است کاهش همکاری ها در بخش‌های نظارتی و بازرسی‌ها مورد نظر آژانس نیست اما آنها باید بدانند که توقع همکاری فراپادمانی از ایران بی‌جاست و با طرح آن در قالب گزارش‌های آژانس نمی‌ توانند به آنها وجاهت قانونی و حقوقی دهند. 

آلوده‌ترین شهرهای جهان در هند و چین
با شروع فصل سرما در نیمکره شمالی، بحث وارونگی هوا و آلودگی آن باز هم به موضوعی مهم تبدیل‌شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره؛ در جدیدترین رده‌بندی آلوده‌ترین شهرهای جهان، هند، چین و پاکستان (بافاصله) پیشتاز هستند. هند با ۴۶ شهر آلوده، چین با ۴۲ شهر و پاکستان با ۶ شهر، بیش‌ترین شهرهای آلوده را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند. بنگلادش نیز با ۴ شهر، در میان ۱۰۰ شهر آلوده جهان جایگاهی برای خود دارد. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ هند به خصوص در دهلی‌نو به‌شدت وخیم است و گاهی نفس کشیدن واقعاً دشوار می‌شود. در دهلی‌نو، وضعیت ذرات کمتر از PM2.5 میکروگرم 34 برابر بیشتر از استاندارد سازمان جهانی بهداشت است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81359/

ارسال دیدگاه شما