رابطه انسولین و هورمون شادی

رابطه انسولین و هورمون شادی

محققان «مرکز تحقیقات دیابت آلمان» در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند، انسولین می‌تواند سطح دوپامین مغز که به هورمون شادی مشهور است را تغییر دهد. به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، هورمون انسولین در مغز انسان به‌عنوان مهم‌ترین انتقال‌دهنده‌ عصبی در سیستم پاداش (دوپامین) عمل می‌کند. انسولین سطح دوپامین را در ناحیه خاصی از مغز به نام جسم مخطط یا استریاتوم یا نئواستریاتوم که فرآیندهای پاداش و عملکردهای شناختی را تنظیم می‌کند، کاهش می‌دهد. این تعامل می‌تواند عامل مهمی در تنظیم متابولیسم گلوکز مغز و رفتارهای انسان در زمینه خوردن باشد. دوپامین مهم‌ترین انتقال‌دهنده عصبی در سیستم پاداش است و هورمون انسولین که پس از خوردن غذا ترشح می‌شود، تنظیم فرایند متابولیسم در بدن را بر عهده دارد؛ اما تاکنون نحوه تعامل این دو سیستم ناشناخته مانده بود. تجزیه‌وتحلیل آزمایشات محققان آلمانی نشان داد که تزریق انسولین از راه بینی سطح دوپامین را کاهش داده و به تغییراتی در ساختار شبکه مغز منجر می‌شود. پروفسور «مارتین هنی» از محققان این مطالعه گفت: ما در این مطالعه نشان دادیم که انسولین می‌تواند سطح دوپامین را در جسم مخطط افراد با وزن طبیعی کاهش دهد. تغییر وابسته به انسولین در سطوح دوپامین همچنین با تغییرات عملکردی اتصال در شبکه‌های مغزی مرتبط بود. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81377/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رابطه انسولین و هورمون شادی

رابطه انسولین و هورمون شادی

محققان «مرکز تحقیقات دیابت آلمان» در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند، انسولین می‌تواند سطح دوپامین مغز که به هورمون شادی مشهور است را تغییر دهد. به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، هورمون انسولین در مغز انسان به‌عنوان مهم‌ترین انتقال‌دهنده‌ عصبی در سیستم پاداش (دوپامین) عمل می‌کند. انسولین سطح دوپامین را در ناحیه خاصی از مغز به نام جسم مخطط یا استریاتوم یا نئواستریاتوم که فرآیندهای پاداش و عملکردهای شناختی را تنظیم می‌کند، کاهش می‌دهد. این تعامل می‌تواند عامل مهمی در تنظیم متابولیسم گلوکز مغز و رفتارهای انسان در زمینه خوردن باشد. دوپامین مهم‌ترین انتقال‌دهنده عصبی در سیستم پاداش است و هورمون انسولین که پس از خوردن غذا ترشح می‌شود، تنظیم فرایند متابولیسم در بدن را بر عهده دارد؛ اما تاکنون نحوه تعامل این دو سیستم ناشناخته مانده بود. تجزیه‌وتحلیل آزمایشات محققان آلمانی نشان داد که تزریق انسولین از راه بینی سطح دوپامین را کاهش داده و به تغییراتی در ساختار شبکه مغز منجر می‌شود. پروفسور «مارتین هنی» از محققان این مطالعه گفت: ما در این مطالعه نشان دادیم که انسولین می‌تواند سطح دوپامین را در جسم مخطط افراد با وزن طبیعی کاهش دهد. تغییر وابسته به انسولین در سطوح دوپامین همچنین با تغییرات عملکردی اتصال در شبکه‌های مغزی مرتبط بود. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81377/

ارسال دیدگاه شما