بازگشت چهره‌های مردمی به رسانه ملی چه شد؟

بازگشت چهره‌های مردمی به رسانه ملی چه شد؟

حدود دو ماه از تغییر رئیس صداوسیما می‌گذرد و یکی از مطالبات جدی مردم و هنرمندان از پیمان جبلی رئیس جدید بازگرداندن چهره‌هایی است که در دوره‌های گذشته کنار گذاشته‌شده‌اند. به گزارش ایسنا، پیمان جبلی از همان روزهای نخست نشستن بر صندلی ریاست سازمان صداوسیما با این پرسش و مطالبه جدی به شکل‌های مختلفی مواجه شد و اگرچه در هیچ مورد، پاسخ صریح و قطعی نداد، اما کسی را هم ناامید نکرد. او که هنوز در برنامه‌ای با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی حاضر نشده است، این بار ترجیح داد مقابل میکروفن نماینده‌ای از رسانه وابسته به مجلس قرار بگیرد و البته با این پرسش مواجه شود که بالاخره تکلیف بازگرداندن چهره‌های محبوب مردمی به رسانه ملی چه می‌شود؟ جبلی برای پاسخ به این پرسش، رویه‌ای متفاوت از دو ماه قبل خود را در پیش نگرفته است؛ او گفته «از ضوابط حرفه‌ای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیت‌ها و قدرت آنتن برای جلب اعتماد و جذب نظر مخاطبان استفاده کند و هیچ‌گونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد.» همچنین وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف چهره‌ای مانند عادل فردوسی پور برای بازگشت به آنتن تلویزیون چه خواهد بود، گفت: «پاسخ همان است که از قبل اعلام کرده‌ام.» اما پاسخ قبلی پیمان جبلی به این پرسش چه بود؟ رئیس جدید صداوسیما دهم مهرماه اظهار کرده بود: «عادل فردوسی‌پور می‌تواند دوباره در تلویزیون فعالیت کند و ازنظر ما منعی ندارد.»
هرچند بسیاری در ادامه این پاسخ کلی را دلیلی برای بازگشت «نود» به شبکه سه تلقی نکردند؛ چراکه فردوسی پور مدت‌هاست که با برنامه «فوتبال ۱۲۰» در شبکه ورزش حضور دارد و در حقیقت با تلویزیون همکاری می‌کند. بر این اساس این پاسخ نمی‌تواند تأییدی باشد بر بازگشت برنامه ورزشی «نود» به صداوسیما.
ضمن اینکه پیمان جبلی در فاصله دو ماه از آمدنش هنوز تکلیف بخش مهمی مانند معاونت سیما و به‌تبع آن مدیران شبکه‌های تلویزیونی را مشخص نکرده است و بر همگان مسجل است که تا زمانی که علی فروغی در مدیریت شبکه سه باقی بماند، بعید است بتوان بازگشت برنامه «نود» و عادل فردوسی پور به این شبکه را انتظار کشید.
بر این اساس به نظر می‌رسد پاسخ قطعی به پرسش بازگشت چهره‌های محبوب و مردمی به تلویزیون را پس از تغییرات اساسی در صداوسیما باید جستجو کرد؛ زمانی که تکلیف معاونت سیما و مدیران شبکه‌های تلویزیون مشخص خواهد شد و آن‌وقت است که هم پیمان جبلی و هم مدیرانش راحت‌تر به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا برای مثال تصمیمی برای بازگشت برنامه‌ای مانند نود خواهند داشت یا خیر.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81386/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بازگشت چهره‌های مردمی به رسانه ملی چه شد؟

بازگشت چهره‌های مردمی به رسانه ملی چه شد؟

حدود دو ماه از تغییر رئیس صداوسیما می‌گذرد و یکی از مطالبات جدی مردم و هنرمندان از پیمان جبلی رئیس جدید بازگرداندن چهره‌هایی است که در دوره‌های گذشته کنار گذاشته‌شده‌اند. به گزارش ایسنا، پیمان جبلی از همان روزهای نخست نشستن بر صندلی ریاست سازمان صداوسیما با این پرسش و مطالبه جدی به شکل‌های مختلفی مواجه شد و اگرچه در هیچ مورد، پاسخ صریح و قطعی نداد، اما کسی را هم ناامید نکرد. او که هنوز در برنامه‌ای با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی حاضر نشده است، این بار ترجیح داد مقابل میکروفن نماینده‌ای از رسانه وابسته به مجلس قرار بگیرد و البته با این پرسش مواجه شود که بالاخره تکلیف بازگرداندن چهره‌های محبوب مردمی به رسانه ملی چه می‌شود؟ جبلی برای پاسخ به این پرسش، رویه‌ای متفاوت از دو ماه قبل خود را در پیش نگرفته است؛ او گفته «از ضوابط حرفه‌ای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیت‌ها و قدرت آنتن برای جلب اعتماد و جذب نظر مخاطبان استفاده کند و هیچ‌گونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد.» همچنین وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف چهره‌ای مانند عادل فردوسی پور برای بازگشت به آنتن تلویزیون چه خواهد بود، گفت: «پاسخ همان است که از قبل اعلام کرده‌ام.» اما پاسخ قبلی پیمان جبلی به این پرسش چه بود؟ رئیس جدید صداوسیما دهم مهرماه اظهار کرده بود: «عادل فردوسی‌پور می‌تواند دوباره در تلویزیون فعالیت کند و ازنظر ما منعی ندارد.»
هرچند بسیاری در ادامه این پاسخ کلی را دلیلی برای بازگشت «نود» به شبکه سه تلقی نکردند؛ چراکه فردوسی پور مدت‌هاست که با برنامه «فوتبال ۱۲۰» در شبکه ورزش حضور دارد و در حقیقت با تلویزیون همکاری می‌کند. بر این اساس این پاسخ نمی‌تواند تأییدی باشد بر بازگشت برنامه ورزشی «نود» به صداوسیما.
ضمن اینکه پیمان جبلی در فاصله دو ماه از آمدنش هنوز تکلیف بخش مهمی مانند معاونت سیما و به‌تبع آن مدیران شبکه‌های تلویزیونی را مشخص نکرده است و بر همگان مسجل است که تا زمانی که علی فروغی در مدیریت شبکه سه باقی بماند، بعید است بتوان بازگشت برنامه «نود» و عادل فردوسی پور به این شبکه را انتظار کشید.
بر این اساس به نظر می‌رسد پاسخ قطعی به پرسش بازگشت چهره‌های محبوب و مردمی به تلویزیون را پس از تغییرات اساسی در صداوسیما باید جستجو کرد؛ زمانی که تکلیف معاونت سیما و مدیران شبکه‌های تلویزیون مشخص خواهد شد و آن‌وقت است که هم پیمان جبلی و هم مدیرانش راحت‌تر به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا برای مثال تصمیمی برای بازگشت برنامه‌ای مانند نود خواهند داشت یا خیر.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81386/

ارسال دیدگاه شما