حاکمیت در دوراهی اقتصاد و برنامه هسته‌ای

حاکمیت در دوراهی اقتصاد و برنامه هسته‌ای

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفت که اگر امروز مردم به دلیل تنش آبی موجود معترض می‌شوند، بخشی از دلایل این اعتراض را در حل نشدن مسائل اقتصادی که بر مدیریت کشور نیز تأثیر گذاشته، می‌توان یافت. حسین مرعشی با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات در دو دهه اخیر می‌گوید؛ بحرانی که پرونده هسته‌ای ایران برای کشور ایجاد کرده موجب شده تا بسیاری از بخش‌های مهم اقتصادی و توسعه‌ای ایران دچار ضررهای جبران‌ناپذیر شود. او ضمن تأکید بر بدعهدی طرف مقابل در جریان مذاکرات هسته‌ای به این مسئله نیز اشاره دارد که غرب در مقام قدرت قرار دارد و باید از دریچه مذاکره راه‌حلی برای برون‌رفت از فضای فعلی ایجاد کرد. وی در پیش‌بینی از روند احتمالی مذاکرات هسته‌ای در وین، اظهار داشت: امروز کشور در شرایطی قرارگرفته که باید بین دو امر مهم که عبارت‌اند از؛ پیشبرد اهداف کشور در دانش هسته‌ای و دیگری احیای اقتصاد ایران، دست به انتخاب بزند. وی تأکید کرد: پیشبرد برنامه هسته‌ای از نظر تأثیرگذاری بر «امنیت» و حتی «اقتصاد» تنها یک درصد از مسائل امروز ایران را به خود معطوف می‌کند و در نقطه مقابل ۹۹ درصد از مسائل حول محور اقتصاد می‌چرخد. مرعشی با طرح این پرسش که باید دید اولویت حاکمیت بین دو مسئله مذکور چیست، بیان داشت: بنده معتقدم اولویت امروز جامعه ایران؛ احیای اقتصاد است. به نظر می‌رسد که اگر توجه لازم به امورات مربوط به اقتصاد نشود، کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. چالش‌هایی که نمونه‌های آن را امروز در اصفهان شاهد هستیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81391/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حاکمیت در دوراهی اقتصاد و برنامه هسته‌ای

حاکمیت در دوراهی اقتصاد و برنامه هسته‌ای

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفت که اگر امروز مردم به دلیل تنش آبی موجود معترض می‌شوند، بخشی از دلایل این اعتراض را در حل نشدن مسائل اقتصادی که بر مدیریت کشور نیز تأثیر گذاشته، می‌توان یافت. حسین مرعشی با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات در دو دهه اخیر می‌گوید؛ بحرانی که پرونده هسته‌ای ایران برای کشور ایجاد کرده موجب شده تا بسیاری از بخش‌های مهم اقتصادی و توسعه‌ای ایران دچار ضررهای جبران‌ناپذیر شود. او ضمن تأکید بر بدعهدی طرف مقابل در جریان مذاکرات هسته‌ای به این مسئله نیز اشاره دارد که غرب در مقام قدرت قرار دارد و باید از دریچه مذاکره راه‌حلی برای برون‌رفت از فضای فعلی ایجاد کرد. وی در پیش‌بینی از روند احتمالی مذاکرات هسته‌ای در وین، اظهار داشت: امروز کشور در شرایطی قرارگرفته که باید بین دو امر مهم که عبارت‌اند از؛ پیشبرد اهداف کشور در دانش هسته‌ای و دیگری احیای اقتصاد ایران، دست به انتخاب بزند. وی تأکید کرد: پیشبرد برنامه هسته‌ای از نظر تأثیرگذاری بر «امنیت» و حتی «اقتصاد» تنها یک درصد از مسائل امروز ایران را به خود معطوف می‌کند و در نقطه مقابل ۹۹ درصد از مسائل حول محور اقتصاد می‌چرخد. مرعشی با طرح این پرسش که باید دید اولویت حاکمیت بین دو مسئله مذکور چیست، بیان داشت: بنده معتقدم اولویت امروز جامعه ایران؛ احیای اقتصاد است. به نظر می‌رسد که اگر توجه لازم به امورات مربوط به اقتصاد نشود، کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. چالش‌هایی که نمونه‌های آن را امروز در اصفهان شاهد هستیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81391/

ارسال دیدگاه شما