جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با ستاره صبح:

حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ها می شود

حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ها می شود

در همین باره ستاره صبح گفتگویی با جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت که جزو مخالفین کلیات لایحه بودجه بود،انجام داده که در ادامه می خوانید:

  با توجه به نکات مهمی که درباره  کلیات لایحه مطرح شد چطور این لایحه به تصویب نمایندگان رسید؟
توضیحاتی که دولت و موافقان دادند و تعهد دولت مبنی بر اینکه جزئیات در کمیسیون تلفیق بررسی شود کلیات تصویب شد.اما این نگرانی همچنان وجود دارد که حذف ارز 4200 و عدم بازپرداخت کامل منابع ما در خارج بلوکه شده درست نشود در آینده دچار مشکل می شود.تلاش می کنیم تا بعد دقت لازم در صحن و کمیسیون تلفیق انجام شود تا حوادث پیش نیاید.

  آیا این پتانسیل وجود دارد که در کمیسیون تلفیق این طرح حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اتفاق نیفتد؟
دولت برای جایگزینی این طرح راهکار خاصی ارائه نداده است.نگرانی نمایندگان مخالف هم همین موضوع بود که دولت برنامه ای جز حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است.

  عواقب این طرح از نگاه شما چیست؟
افزایش قیمت ها را ما قطعا خواهیم داشت.دولت معتقد است افزایش تورم در پی حذف دلار 4200 تومانی اتفاق نمی افتد اما همانطور که در صحبت های نمایندگان مخالف مطرح شد ما افزایش تورم در سال آینده خواهیم داشت وبه تبع آن فشار معیشتی به مردم بیشتر خواهد شد این بودجه مشکلات اساسی اقتصاد حل نخواهد کررد بلکه بیشتر خواهد کرد.افزایش قیمت ارز از 4200 تومانی به 23 هزار تومان باعث افزایش نقدینگی در جامعه هم خواهد شد.

  آیا در تصویب لایحه بودجه رویکرد سیاسی در فضای مجلس وجود داشت یا خیر؟
نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه تحت فشار بودند.بخش های مختلف دولت در گفتگو با نمایندگان مجلس تاکیید داشتند که لایحه به تصویب برسد.از دولت با ما تماس می گرفتند و لابی سنگینی در مجلس ایجاد کردند تا کلیات بودجه به تصویب برسد و در نهایت هم کلیات با اصرار آقایان قالیباف،پور ابراهیمی و حاجی بابایی رای آورد مجلس نگران معیشت مردم است، اما بی شک هیچ شکاف و فاصله ای بین دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم وجود ندارد.

  آیا شما از طرح واریز بنزین به هر کارت ملی خبر دارید؟آیا این طرح باعث شک تورمی مضاعف نمی شود؟
خبری از طرح بنزینی در مجلس نیست.اما آن طرح هم باعث تورم ،افزایش قیمت کالاها و فشار بر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

  آیا رشد 8درصدی اقتصاد در سال آینده محقق می شود؟
خیر.  پیش بینی رشد 8 درصدی در بودجه سال آینده مبنای علمی ندارد و ما دلیل قانع کننده ای برای این پیش بینی در بودجه نیافته ایم.حتی خود دولت هم اعتقادی به  رشد 8درصدی بودجه سال آینده ندارد.بانک جهانی و اقتصادانان معتقدند ما در سال آینده ممکن است 2نیم تا 3درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84114/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با ستاره صبح:

حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ها می شود

حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ها می شود

در همین باره ستاره صبح گفتگویی با جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت که جزو مخالفین کلیات لایحه بودجه بود،انجام داده که در ادامه می خوانید:

  با توجه به نکات مهمی که درباره  کلیات لایحه مطرح شد چطور این لایحه به تصویب نمایندگان رسید؟
توضیحاتی که دولت و موافقان دادند و تعهد دولت مبنی بر اینکه جزئیات در کمیسیون تلفیق بررسی شود کلیات تصویب شد.اما این نگرانی همچنان وجود دارد که حذف ارز 4200 و عدم بازپرداخت کامل منابع ما در خارج بلوکه شده درست نشود در آینده دچار مشکل می شود.تلاش می کنیم تا بعد دقت لازم در صحن و کمیسیون تلفیق انجام شود تا حوادث پیش نیاید.

  آیا این پتانسیل وجود دارد که در کمیسیون تلفیق این طرح حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اتفاق نیفتد؟
دولت برای جایگزینی این طرح راهکار خاصی ارائه نداده است.نگرانی نمایندگان مخالف هم همین موضوع بود که دولت برنامه ای جز حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است.

  عواقب این طرح از نگاه شما چیست؟
افزایش قیمت ها را ما قطعا خواهیم داشت.دولت معتقد است افزایش تورم در پی حذف دلار 4200 تومانی اتفاق نمی افتد اما همانطور که در صحبت های نمایندگان مخالف مطرح شد ما افزایش تورم در سال آینده خواهیم داشت وبه تبع آن فشار معیشتی به مردم بیشتر خواهد شد این بودجه مشکلات اساسی اقتصاد حل نخواهد کررد بلکه بیشتر خواهد کرد.افزایش قیمت ارز از 4200 تومانی به 23 هزار تومان باعث افزایش نقدینگی در جامعه هم خواهد شد.

  آیا در تصویب لایحه بودجه رویکرد سیاسی در فضای مجلس وجود داشت یا خیر؟
نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه تحت فشار بودند.بخش های مختلف دولت در گفتگو با نمایندگان مجلس تاکیید داشتند که لایحه به تصویب برسد.از دولت با ما تماس می گرفتند و لابی سنگینی در مجلس ایجاد کردند تا کلیات بودجه به تصویب برسد و در نهایت هم کلیات با اصرار آقایان قالیباف،پور ابراهیمی و حاجی بابایی رای آورد مجلس نگران معیشت مردم است، اما بی شک هیچ شکاف و فاصله ای بین دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم وجود ندارد.

  آیا شما از طرح واریز بنزین به هر کارت ملی خبر دارید؟آیا این طرح باعث شک تورمی مضاعف نمی شود؟
خبری از طرح بنزینی در مجلس نیست.اما آن طرح هم باعث تورم ،افزایش قیمت کالاها و فشار بر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

  آیا رشد 8درصدی اقتصاد در سال آینده محقق می شود؟
خیر.  پیش بینی رشد 8 درصدی در بودجه سال آینده مبنای علمی ندارد و ما دلیل قانع کننده ای برای این پیش بینی در بودجه نیافته ایم.حتی خود دولت هم اعتقادی به  رشد 8درصدی بودجه سال آینده ندارد.بانک جهانی و اقتصادانان معتقدند ما در سال آینده ممکن است 2نیم تا 3درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84114/

ارسال دیدگاه شما