تفاوت برجام دولت قبلی و فعلی در 8 کلمه

تفاوت برجام دولت قبلی و فعلی در 8 کلمه

اشرف بروجردی مدیر سابق کتابخانه ملی ایران با اشاره به موضع مجلس در برابر برجام خاطرنشان کرد: مجلس باید عاقل باشد. کما اینکه مصوبه مبنی بر طرح اقدام راهبردی یک عامل بسیار مهم برای امضا نشدن برجام در مقطع زمانی خودش بود و بعدازآن‌هم مقاومت‌های افرادی که نمی‌خواهند مردم شرایط خوب را تجربه کنند، در مورد امضا نشدن برجام بسیار مؤثر بود بروجردی درباره پتانسیل دولت سیزدهم جهت گفتگو با معترضین و به نتیجه رساندن برجام افزود: در حال حاضر اطلاعاتی در مورد توافقات صوت گرفته در دست نیست اما آنچه مطلع هستیم این است تفاوت برجام در دولت قبل با دولت فعلی در 8 کلمه است. به این معنی که برجام موردبحث در مذاکرات فعلی وین همان برجامی است که زمان ظریف تصویب شد و برای اجرا رفت، و در حال حاضر 8 کلمه این برجام تغییر کرده و این کلمات هم کلمات کلیدی نیست. وی در پایان یادآور شد: ما در حال از دست دادن زمان هستیم که این قضیه به نفع سرمایه‌داران و کاسبان تحریم و به ضرر مردم است. تحریم همه‌جانبه، فروخته نشدن نفت، صورت نگرفتن مبادلات ارزی و قرار گرفتن خانواده‌ها تحت‌فشار، نتایج داخلی امضا نشدن برجام است و نتیجه بین‌المللی آن‌هم، تضعیف جمهوری اسلامی است. 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84618/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تفاوت برجام دولت قبلی و فعلی در 8 کلمه

تفاوت برجام دولت قبلی و فعلی در 8 کلمه

اشرف بروجردی مدیر سابق کتابخانه ملی ایران با اشاره به موضع مجلس در برابر برجام خاطرنشان کرد: مجلس باید عاقل باشد. کما اینکه مصوبه مبنی بر طرح اقدام راهبردی یک عامل بسیار مهم برای امضا نشدن برجام در مقطع زمانی خودش بود و بعدازآن‌هم مقاومت‌های افرادی که نمی‌خواهند مردم شرایط خوب را تجربه کنند، در مورد امضا نشدن برجام بسیار مؤثر بود بروجردی درباره پتانسیل دولت سیزدهم جهت گفتگو با معترضین و به نتیجه رساندن برجام افزود: در حال حاضر اطلاعاتی در مورد توافقات صوت گرفته در دست نیست اما آنچه مطلع هستیم این است تفاوت برجام در دولت قبل با دولت فعلی در 8 کلمه است. به این معنی که برجام موردبحث در مذاکرات فعلی وین همان برجامی است که زمان ظریف تصویب شد و برای اجرا رفت، و در حال حاضر 8 کلمه این برجام تغییر کرده و این کلمات هم کلمات کلیدی نیست. وی در پایان یادآور شد: ما در حال از دست دادن زمان هستیم که این قضیه به نفع سرمایه‌داران و کاسبان تحریم و به ضرر مردم است. تحریم همه‌جانبه، فروخته نشدن نفت، صورت نگرفتن مبادلات ارزی و قرار گرفتن خانواده‌ها تحت‌فشار، نتایج داخلی امضا نشدن برجام است و نتیجه بین‌المللی آن‌هم، تضعیف جمهوری اسلامی است. 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84618/

ارسال دیدگاه شما