افزایش حقوق سربازان

افزایش حقوق سربازان

محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوق سربازان در سال آینده افزایش پیدا کند. بر این اساس مصوب شد که «در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل ۶۰ درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل معادل ۷۵ درصد و حقوق سربازان متأهل ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبانی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می‌شود. همچنین اجرای فوق‌العاده‌های ماده ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار است. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84745/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افزایش حقوق سربازان

افزایش حقوق سربازان

محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوق سربازان در سال آینده افزایش پیدا کند. بر این اساس مصوب شد که «در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل ۶۰ درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل معادل ۷۵ درصد و حقوق سربازان متأهل ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبانی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می‌شود. همچنین اجرای فوق‌العاده‌های ماده ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار است. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84745/

ارسال دیدگاه شما