55 هزار کودک بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان!

55 هزار کودک بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان!

جماران: مدیر انجمن دیاران می‌گوید: آمار 2 سال گذشته صدور شناسنامه برای بچه‌های دو تابعیتی برابر با آمار 13 سال قبل است. سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان، قم، گلستان در رتبه اول تا پنجم بی شناسنامه‌ها قرار دارند. مهرماه گذشته، دومین سالی بود که از تصویب اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی گذشت. تمام این ماه‌ها و روزها، حس خوشحالی توأم با نگرانی برای بی شناسنامه‌ها را رقم زد؛ چراکه اصلاح قانونی که 13 سال پیش محدودیت‌های بسیاری مقابل این افراد قرار داده بود، مقداری شرایط را هموار کرد، اما هنگام اجرا، مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع گزارشی را در آخرین روزهای دی‌ماه 1400 منتشر کرد؛ هرچند این گزارش به دلایل نامعلوم از سایت حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس رسانه‌های مختلف قرار گرفت. پیمان حقیقت‌طلب می‌گوید: باوجود کند بودن روند لازم است بگویم که 5 هزار نفر در 2 سال گذشته شناسنامه گرفتند که این رقم با تعداد افراد دریافت‌کننده شناسنامه در 13 سال گذشته برابری می‌کند. یک بحث مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که 55 هزار بی شناسنامه در آنجا ساکن هستند و بحث دیگر مربوط به سایر استان‌هاست. در سیستان و بلوچستان نیازمند اراده فراتر در حد سران نظام هستیم تا قانون اجرا شود. در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که آقای اژه‌ای بر لزوم شناسنامه‌دار بودن افراد در سیستان و بلوچستان تأکید داشتند؛ به همین ترتیب ما نسبت به آینده این قانون امیدواریم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84759/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

55 هزار کودک بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان!

55 هزار کودک بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان!

جماران: مدیر انجمن دیاران می‌گوید: آمار 2 سال گذشته صدور شناسنامه برای بچه‌های دو تابعیتی برابر با آمار 13 سال قبل است. سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان، قم، گلستان در رتبه اول تا پنجم بی شناسنامه‌ها قرار دارند. مهرماه گذشته، دومین سالی بود که از تصویب اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی گذشت. تمام این ماه‌ها و روزها، حس خوشحالی توأم با نگرانی برای بی شناسنامه‌ها را رقم زد؛ چراکه اصلاح قانونی که 13 سال پیش محدودیت‌های بسیاری مقابل این افراد قرار داده بود، مقداری شرایط را هموار کرد، اما هنگام اجرا، مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع گزارشی را در آخرین روزهای دی‌ماه 1400 منتشر کرد؛ هرچند این گزارش به دلایل نامعلوم از سایت حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس رسانه‌های مختلف قرار گرفت. پیمان حقیقت‌طلب می‌گوید: باوجود کند بودن روند لازم است بگویم که 5 هزار نفر در 2 سال گذشته شناسنامه گرفتند که این رقم با تعداد افراد دریافت‌کننده شناسنامه در 13 سال گذشته برابری می‌کند. یک بحث مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که 55 هزار بی شناسنامه در آنجا ساکن هستند و بحث دیگر مربوط به سایر استان‌هاست. در سیستان و بلوچستان نیازمند اراده فراتر در حد سران نظام هستیم تا قانون اجرا شود. در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که آقای اژه‌ای بر لزوم شناسنامه‌دار بودن افراد در سیستان و بلوچستان تأکید داشتند؛ به همین ترتیب ما نسبت به آینده این قانون امیدواریم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84759/

ارسال دیدگاه شما