افزایش ۱5 درصد حقوق کارگران

افزایش ۱5 درصد حقوق کارگران

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بدون شک باید متناسب با نرخ رشد تورم و در مطابقت با این مسئله باشد. نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق کارگران باید در سال ۱۴۰۱  چند درصد افزایش پیدا کند بیان داشت: به واقع باید حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ پانزده درصد افزایش پیدا کند. وی تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا میزانی که می‌شود حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ افزایش دهیم. این نماینده مجلس گفت:  در این بخش ضرورت دارد که حقوق ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و آن هایی که حقوق ضعیف‌تری دارند سهم بیشتری ببرند و آنهایی که حقوق های بالاتری دریافت می کنند سهم کمتری از حقوق، دریافت کنند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به دلیل اینکه واحدهای فعالیت کارگران خصوصی است، دولت باید تحت عنوان سبد معیشتی حمایت‌های جدی را از حوزه کارگری داشته باشد چرا که حقوق آن‌ها دست دولت نیست که بخواهد در این بخش اقدام می‌کند. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به فرمول تعیین حقوق دستمزد کارگران بیان داشت: حتی اگر در این بخش ساز و کار جدیدی هم تعریف می کنیم اساسی ترین رکن آن باید حمایت از تولید و کارگران باشد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84764/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افزایش ۱5 درصد حقوق کارگران

افزایش ۱5 درصد حقوق کارگران

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بدون شک باید متناسب با نرخ رشد تورم و در مطابقت با این مسئله باشد. نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حقوق کارگران باید در سال ۱۴۰۱  چند درصد افزایش پیدا کند بیان داشت: به واقع باید حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ پانزده درصد افزایش پیدا کند. وی تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا میزانی که می‌شود حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ افزایش دهیم. این نماینده مجلس گفت:  در این بخش ضرورت دارد که حقوق ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و آن هایی که حقوق ضعیف‌تری دارند سهم بیشتری ببرند و آنهایی که حقوق های بالاتری دریافت می کنند سهم کمتری از حقوق، دریافت کنند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به دلیل اینکه واحدهای فعالیت کارگران خصوصی است، دولت باید تحت عنوان سبد معیشتی حمایت‌های جدی را از حوزه کارگری داشته باشد چرا که حقوق آن‌ها دست دولت نیست که بخواهد در این بخش اقدام می‌کند. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به فرمول تعیین حقوق دستمزد کارگران بیان داشت: حتی اگر در این بخش ساز و کار جدیدی هم تعریف می کنیم اساسی ترین رکن آن باید حمایت از تولید و کارگران باشد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84764/

ارسال دیدگاه شما