فساد ۱۰ میلیون یورویی یک شرکت تأمین اجتماعی

فساد ۱۰ میلیون یورویی یک شرکت تأمین اجتماعی

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی از تداوم پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی این شرکت تا حصول نتیجه خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی معصومیان گفت: تعیین میزان دقیق فسادهای انجام شده و خسارت‌های وارده به شرکت به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد اما می‌توان گفت بیش از ۱۰ میلیون یورو بوده است. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ خبر واردات موبایل آیفون توسط این شرکت حساسیت رسانه‌ها و توجه افکار عمومی را جلب کرده بود، افزود: متأسفانه در همان زمان، دو پرونده دیگر نیز مطرح بوده که باعث هدر رفتن منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی شده است. معصومیان در پاسخ به این سؤال که آیا منشأ منابع ارزی ذکرشده، ارز ترجیحی بوده است یا خیر، گفت: متأسفانه، بله. وی در پایان از مسئولین قوه قضائیه درخواست کرد نسبت به تسریع در صدور احکام پرونده‌های یاد شده، اقدام کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87851/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فساد ۱۰ میلیون یورویی یک شرکت تأمین اجتماعی

فساد ۱۰ میلیون یورویی یک شرکت تأمین اجتماعی

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی از تداوم پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی این شرکت تا حصول نتیجه خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی معصومیان گفت: تعیین میزان دقیق فسادهای انجام شده و خسارت‌های وارده به شرکت به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد اما می‌توان گفت بیش از ۱۰ میلیون یورو بوده است. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ خبر واردات موبایل آیفون توسط این شرکت حساسیت رسانه‌ها و توجه افکار عمومی را جلب کرده بود، افزود: متأسفانه در همان زمان، دو پرونده دیگر نیز مطرح بوده که باعث هدر رفتن منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی شده است. معصومیان در پاسخ به این سؤال که آیا منشأ منابع ارزی ذکرشده، ارز ترجیحی بوده است یا خیر، گفت: متأسفانه، بله. وی در پایان از مسئولین قوه قضائیه درخواست کرد نسبت به تسریع در صدور احکام پرونده‌های یاد شده، اقدام کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87851/

ارسال دیدگاه شما