پایین‌ترین میانگین نرخ باروری در پایتخت

پایین‌ترین میانگین نرخ باروری در پایتخت

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: هم‌اکنون بر اساس آمار، ۶۶ درصد از خانواده‌های تهرانی ۳ نفر و کمتر جمعیت دارند. زهرا شمس اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در سال ۹۹ نرخ رشد جمعیت ۰.۶ درصد و نرخ باروری ۱.۶ درصد فرزند به ازای هر زن بوده است که به پایین‌ترین میزان خود در تاریخ کشور رسیده است. همچنین در سال ۹۹ نرخ باروری در تهران ۱.۳ درصد فرزند به ازای هر زن که پایین‌ترین میانگین کشور بوده و نرخ ازدواج نیز با وجود رشد ۴.۴ درصد در کل کشور در شهر تهران ۰.۵۸ درصد کاهش داشته است. گزارش‌های مرکز آمار در خصوص بعد خانوار در شهر تهران حاکی از آن است که نزدیک به ۱۲ درصد از خانواده‌های ساکن در شهر تهران تک نفره حدود ۲۴ درصد دو نفره و ۳۰ درصد سه‌نفره هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88184/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پایین‌ترین میانگین نرخ باروری در پایتخت

پایین‌ترین میانگین نرخ باروری در پایتخت

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: هم‌اکنون بر اساس آمار، ۶۶ درصد از خانواده‌های تهرانی ۳ نفر و کمتر جمعیت دارند. زهرا شمس اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در سال ۹۹ نرخ رشد جمعیت ۰.۶ درصد و نرخ باروری ۱.۶ درصد فرزند به ازای هر زن بوده است که به پایین‌ترین میزان خود در تاریخ کشور رسیده است. همچنین در سال ۹۹ نرخ باروری در تهران ۱.۳ درصد فرزند به ازای هر زن که پایین‌ترین میانگین کشور بوده و نرخ ازدواج نیز با وجود رشد ۴.۴ درصد در کل کشور در شهر تهران ۰.۵۸ درصد کاهش داشته است. گزارش‌های مرکز آمار در خصوص بعد خانوار در شهر تهران حاکی از آن است که نزدیک به ۱۲ درصد از خانواده‌های ساکن در شهر تهران تک نفره حدود ۲۴ درصد دو نفره و ۳۰ درصد سه‌نفره هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88184/

ارسال دیدگاه شما