دو وجه سیاسی و معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دو وجه سیاسی و معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در نشست مشترک رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رئیس و اعضای اندیشکده‌های معنویت و سیاست مطرح شد: در نظریه سیاسی مورد نظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دو وجه سیاسی و معنوی توجه شده است.
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوي اسلامي پیشرفت، دکتر واعظ‌زاده که در جمع اعضای دو اندیشکده معنویت و سیاست سخن می‌گفت در خصوص توجه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به معنویت گفت: برخلاف ساختارهای معمول برنامه‌ریزی، در مرکز الگو، اندیشکده مستقلی با عنوان اندیشکده معنویت تأسیس شده تا هم مفهوم معنویت را تبیین کند و هم رابطه آن را با سایر بخش‌ها ترسیم نماید.
رئیس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره چیستی معنویت توضیح داد: عده‌ای امور غیر محسوس را معنوی می‌دانند، بعضی‌ها هم قواعد علوم تجربی را معنوی می‌دانند. بعضی دیگر از متفکران، گوهر و ذات اشیاء را غیرمادی می‌دانند؛ اما آنچه مسلم است ذوات مادی لزوماً معنوی نیست. شاید بتوان گفت معنویت از شناخت بالاتر است؛ معنویت باور به حقایق غیرمادی عالی (غیب) است. به عبارتی می‌توان گفت که معنویت باور به غیب است. این باور ممکن است به‌عنوان پارادایم بر علم، فکر و همین‌طور بر زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار باشد. در مباحث الگو به دنبال شناخت چنین رابطه‌ای بین معنویت و دیگر حوزه‌ها هستیم. به همین دلیل در گزاره‌های مختلفی پیش‌نویس از سند الگو، از مفاهیمی چون اقتصاد معنوی و امثال آن استفاده ‌شده است.
وی در بخش پایانی بیانات خود اظهار داشت: خوشبختانه اندیشکده‌های سیاست و معنویت قدم‌های خوبی را در حوزه مشترک برداشته‌اند. تبیین تأثیر معنویت بر زندگی و زمینه‌های مختلفی از این نوع، وجه تمایز سند الگو با دیگر اسناد فرادستی است.
در ادامه دکتر آذربایجانی رئیس اندیشکده معنویت اظهار داشت: معنویت مستلزم نوعی فراروی از نگاه مادی و خودخواهی در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی است که سمت‌وسوی آن توحیدی و خدامحوری است. نگاه به غیب و لایه‌های ملکوتی، بخش مهمی از معنویت است. آیه 84 سوره زخرف (هُوَالذیِ فِی السَماءِ األهٌ وَ فِی الارضِ األهٍ وَ هُوَالحَکیمُ العلیمُ) و آیه 3 سوره حدید (هُوَالاولُ وَالاخِرُ وَالظاهِرُ وَالباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شیٍ عَلیمٌ) ترسیم‌گر معنویت توحیدی است.
وی در پایان بحث خود اظهار داشت: رابطه سیاست با معنویت در چهارچوب دین یک نظریه جدی است. شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» هم یک نظریه معنوی است که در سیاست و الهیات سیاسی قابل اشراب است. نظریه ولایت‌فقیه هم که محور الهیات سیاسی است، به قدرت بر پایه رأی و پذیرش مردم مشروعیت می‌بخشد.
آقای دکتر صدرا رئیس اندیشکده سیاست نیز در سخنانی با اشاره به اینکه معنویت به‌مثابه رکن اصلی الگو و گفتمان پیشرفت است، گفت: درباره جنس و ماهیت معنویت بحث فراوانی است؛ ولی جنس معنویت مورد نظر الگو از نوع زاهد شب و شیر روز است که در اخلاق متجلی می‌شود. در حال حاضر پیش‌نویس سند الگو تولید شده و در تدابیر به جنبه‌های کمی و کیفی معنویت توجه لازم مبذول شده است؛ درعین‌حال در فرصتی که پیش آمده است، می‌توان با نگاه عمیق‌تری به مقوله همراهی معنویت و سیاست نظر افکند.
گفتنی است مرکز الگوی اسلامی ایرانی به‌منظور بهره‌مندی از نظرت اندیشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی و راهبردی در طراحی الگو در عرصه‌های مختلف، اندیشکده‌هایی را با عناوین معین به‌عنوان اتاق فکر منسجم با حضور صاحب‌نظران با سابقه فعالیت مؤثر در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و فعالیت مدیریت راهبردی، استادان و فضلای حوزه و دانشگاه که در موضوع اندیشکده صاحب کرسی یا آثار علمی هستند و کارآفرینان و فعالان برجسته غیردولتی صاحب‌نظر و متخصص و محققان جوانان بر اساس منطقی تعریف شده تشکیل داده و وظایف مطالعه و تدوین پیش‌نویس بخش‌های تخصصی الگو را به عهده آنان گذاشته است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90614/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دو وجه سیاسی و معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دو وجه سیاسی و معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در نشست مشترک رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رئیس و اعضای اندیشکده‌های معنویت و سیاست مطرح شد: در نظریه سیاسی مورد نظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دو وجه سیاسی و معنوی توجه شده است.
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوي اسلامي پیشرفت، دکتر واعظ‌زاده که در جمع اعضای دو اندیشکده معنویت و سیاست سخن می‌گفت در خصوص توجه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به معنویت گفت: برخلاف ساختارهای معمول برنامه‌ریزی، در مرکز الگو، اندیشکده مستقلی با عنوان اندیشکده معنویت تأسیس شده تا هم مفهوم معنویت را تبیین کند و هم رابطه آن را با سایر بخش‌ها ترسیم نماید.
رئیس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره چیستی معنویت توضیح داد: عده‌ای امور غیر محسوس را معنوی می‌دانند، بعضی‌ها هم قواعد علوم تجربی را معنوی می‌دانند. بعضی دیگر از متفکران، گوهر و ذات اشیاء را غیرمادی می‌دانند؛ اما آنچه مسلم است ذوات مادی لزوماً معنوی نیست. شاید بتوان گفت معنویت از شناخت بالاتر است؛ معنویت باور به حقایق غیرمادی عالی (غیب) است. به عبارتی می‌توان گفت که معنویت باور به غیب است. این باور ممکن است به‌عنوان پارادایم بر علم، فکر و همین‌طور بر زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار باشد. در مباحث الگو به دنبال شناخت چنین رابطه‌ای بین معنویت و دیگر حوزه‌ها هستیم. به همین دلیل در گزاره‌های مختلفی پیش‌نویس از سند الگو، از مفاهیمی چون اقتصاد معنوی و امثال آن استفاده ‌شده است.
وی در بخش پایانی بیانات خود اظهار داشت: خوشبختانه اندیشکده‌های سیاست و معنویت قدم‌های خوبی را در حوزه مشترک برداشته‌اند. تبیین تأثیر معنویت بر زندگی و زمینه‌های مختلفی از این نوع، وجه تمایز سند الگو با دیگر اسناد فرادستی است.
در ادامه دکتر آذربایجانی رئیس اندیشکده معنویت اظهار داشت: معنویت مستلزم نوعی فراروی از نگاه مادی و خودخواهی در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی است که سمت‌وسوی آن توحیدی و خدامحوری است. نگاه به غیب و لایه‌های ملکوتی، بخش مهمی از معنویت است. آیه 84 سوره زخرف (هُوَالذیِ فِی السَماءِ األهٌ وَ فِی الارضِ األهٍ وَ هُوَالحَکیمُ العلیمُ) و آیه 3 سوره حدید (هُوَالاولُ وَالاخِرُ وَالظاهِرُ وَالباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شیٍ عَلیمٌ) ترسیم‌گر معنویت توحیدی است.
وی در پایان بحث خود اظهار داشت: رابطه سیاست با معنویت در چهارچوب دین یک نظریه جدی است. شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» هم یک نظریه معنوی است که در سیاست و الهیات سیاسی قابل اشراب است. نظریه ولایت‌فقیه هم که محور الهیات سیاسی است، به قدرت بر پایه رأی و پذیرش مردم مشروعیت می‌بخشد.
آقای دکتر صدرا رئیس اندیشکده سیاست نیز در سخنانی با اشاره به اینکه معنویت به‌مثابه رکن اصلی الگو و گفتمان پیشرفت است، گفت: درباره جنس و ماهیت معنویت بحث فراوانی است؛ ولی جنس معنویت مورد نظر الگو از نوع زاهد شب و شیر روز است که در اخلاق متجلی می‌شود. در حال حاضر پیش‌نویس سند الگو تولید شده و در تدابیر به جنبه‌های کمی و کیفی معنویت توجه لازم مبذول شده است؛ درعین‌حال در فرصتی که پیش آمده است، می‌توان با نگاه عمیق‌تری به مقوله همراهی معنویت و سیاست نظر افکند.
گفتنی است مرکز الگوی اسلامی ایرانی به‌منظور بهره‌مندی از نظرت اندیشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی و راهبردی در طراحی الگو در عرصه‌های مختلف، اندیشکده‌هایی را با عناوین معین به‌عنوان اتاق فکر منسجم با حضور صاحب‌نظران با سابقه فعالیت مؤثر در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و فعالیت مدیریت راهبردی، استادان و فضلای حوزه و دانشگاه که در موضوع اندیشکده صاحب کرسی یا آثار علمی هستند و کارآفرینان و فعالان برجسته غیردولتی صاحب‌نظر و متخصص و محققان جوانان بر اساس منطقی تعریف شده تشکیل داده و وظایف مطالعه و تدوین پیش‌نویس بخش‌های تخصصی الگو را به عهده آنان گذاشته است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90614/

ارسال دیدگاه شما