آتش‌سوزی علت اختلال در اینترنت و موبایل

آتش‌سوزی علت اختلال در اینترنت و موبایل

نت بلاکس اعلام کرد: ۲۱ درصد از اینترنت ایران دچار اختلال شده است و اختلال همچنان ادامه دارد. به گزارش جماران؛ اینترنت ثابت چندین شرکت سرویس‌دهنده قطع‌شده یا دچار اختلال شده است. شبکه موبایل هم برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس خارج‌شده و علی‌رغم نمایش آنتن، امکان برقراری تماس وجود ندارد.  علت اختلال در اینترنت، آتش‌سوزی دریکی از حوضچه‌های مخابراتی است.  شرکت مخابرات ایران: به علت آتش‌سوزی دریکی از حوضچه‌های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده و کارشناسان مخابراتی مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختلالات هستند. به دنبال این اختلال، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در بخش‌هایی از مناطق تهران دارای اختلال برای برخی از مشتریان خانگی و تجاری است و کارشناسان مخابراتی به سرعت مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختلالات ارتباطی هستند./ سیتنا به گزارش ایرنا، روز گذشته ساعاتی اینترنت همراه و ثابت چندین شرکت قطع‌شده یا اختلال جدی مواجه شده است. علاوه بر شبکه اینترنت همراه و ثابت، شبکه تلفن همراه نیز برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس خارج‌شده و علی‌رغم نمایش آنتن، امکان برقراری تماس نیز وجود نداشت. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90642/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آتش‌سوزی علت اختلال در اینترنت و موبایل

آتش‌سوزی علت اختلال در اینترنت و موبایل

نت بلاکس اعلام کرد: ۲۱ درصد از اینترنت ایران دچار اختلال شده است و اختلال همچنان ادامه دارد. به گزارش جماران؛ اینترنت ثابت چندین شرکت سرویس‌دهنده قطع‌شده یا دچار اختلال شده است. شبکه موبایل هم برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس خارج‌شده و علی‌رغم نمایش آنتن، امکان برقراری تماس وجود ندارد.  علت اختلال در اینترنت، آتش‌سوزی دریکی از حوضچه‌های مخابراتی است.  شرکت مخابرات ایران: به علت آتش‌سوزی دریکی از حوضچه‌های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در مناطقی از شهر، مختل شده و کارشناسان مخابراتی مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختلالات هستند. به دنبال این اختلال، ارتباط مخابراتی ثابت و سیار در بخش‌هایی از مناطق تهران دارای اختلال برای برخی از مشتریان خانگی و تجاری است و کارشناسان مخابراتی به سرعت مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختلالات ارتباطی هستند./ سیتنا به گزارش ایرنا، روز گذشته ساعاتی اینترنت همراه و ثابت چندین شرکت قطع‌شده یا اختلال جدی مواجه شده است. علاوه بر شبکه اینترنت همراه و ثابت، شبکه تلفن همراه نیز برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس خارج‌شده و علی‌رغم نمایش آنتن، امکان برقراری تماس نیز وجود نداشت. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90642/

ارسال دیدگاه شما