بهترین زمان برای غذا خوردن

بهترین زمان برای غذا خوردن

محققان طی مطالعات اخیر به بهترین زمان ممکن برای صرف غذا پی برده‌اند. به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد غذا خوردن در هنگام گرسنگی بهترین راه برای کاهش وزن است و برای سلامت روانی افراد نیز بهتر است. دانشمندان می‌گویند غذا خوردن پس از گرسنگی به‌طور شهودی برای سلامت روانی و جسمی بهتر است. محققان ۶ هزار جوان از هشت کشور را به یک نظرسنجی در مورد عادات غذایی دعوت کردند و مشخص شد، آن‌هایی که «سیگنال‌های گرسنگی» بدن را دنبال می‌کردند، کمتر دچار پرخوری می‌شدند. درحالی‌که اغلب گفته می‌شود که گرسنگی خود را نادیده بگیریم و به خطر افزایش وزن توجه کنیم. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتماد به اشتها و غذا خوردن درزمانی که احساس گرسنگی می‌کنیم، می‌تواند به متعادل نگه‌داشتن و کاهش وزن افراد کمک کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/91116/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بهترین زمان برای غذا خوردن

بهترین زمان برای غذا خوردن

محققان طی مطالعات اخیر به بهترین زمان ممکن برای صرف غذا پی برده‌اند. به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد غذا خوردن در هنگام گرسنگی بهترین راه برای کاهش وزن است و برای سلامت روانی افراد نیز بهتر است. دانشمندان می‌گویند غذا خوردن پس از گرسنگی به‌طور شهودی برای سلامت روانی و جسمی بهتر است. محققان ۶ هزار جوان از هشت کشور را به یک نظرسنجی در مورد عادات غذایی دعوت کردند و مشخص شد، آن‌هایی که «سیگنال‌های گرسنگی» بدن را دنبال می‌کردند، کمتر دچار پرخوری می‌شدند. درحالی‌که اغلب گفته می‌شود که گرسنگی خود را نادیده بگیریم و به خطر افزایش وزن توجه کنیم. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتماد به اشتها و غذا خوردن درزمانی که احساس گرسنگی می‌کنیم، می‌تواند به متعادل نگه‌داشتن و کاهش وزن افراد کمک کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/91116/

ارسال دیدگاه شما