3 شرط جدید برای واردات خودرو

3 شرط جدید برای واردات خودرو

وزیر صمت روز گذشته از سه شرط جدید دیگر برای واردات خودرو به کشور پرده برداشت. شروطی که به نظر می‌رسد باز هم ورود خودروهای خارجی به کشور را به تأخیر انداخت. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، سه شرط دیگر را به شروط قبلی اضافه کرد: اول آنکه خودرو باید نو و بدون استفاده قبلی باشد. همچنین این خودروها باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی راه‌اندازی کنند. در کنار آن باید دانش و فناوری هم انتقال یابد. با این شرایط است که واردات خودرو می‌تواند صورت گیرد. در حالی فاطمی‌امین چنین بندهایی را به آیین‌نامه اضافه کرد که به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی باید پذیرای این شروط باشند تا واردکنندگان. گذشته از آن‌که خودروسازان خارجی این شروط را می‌پذیرند یا خیر، طبیعتاً چنین موضوعی واردات را چند ماه دیگر به عقب می‌اندازد. البته این‌ها شروط مهمی است که به نظر می‌رسد باید از ابتدا در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شد. چراکه به‌عنوان‌مثال واردات خودرو بدون خدمات پس از فروش یا داشتن نمایندگی به‌نوعی بی‌معناست. از سوی دیگر، این نوع برخورد با موضوع واردات باعث می‌شود بار دیگر تجار و بازرگانان با یک بی‌ثباتی در قوانین مواجه شوند. زیرا این برای چندمین بار است که شرط جدید به آیین‌نامه اضافه می‌شود.البته همچنان پرونده استیضاح فاطمی‌امین روی میز نمایندگان مجلس باز است. طی دو سه ماه اخیر نیز موضوع تفکیک وزارت صمت استیضاح او را به تأخیر انداخت. با توجه به تجربیات گذشته و اتکای تصمیمات به اشخاص حقیقی مشخص نیست که رویکرد وزیر بعدی چگونه باشد؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92284/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

3 شرط جدید برای واردات خودرو

3 شرط جدید برای واردات خودرو

وزیر صمت روز گذشته از سه شرط جدید دیگر برای واردات خودرو به کشور پرده برداشت. شروطی که به نظر می‌رسد باز هم ورود خودروهای خارجی به کشور را به تأخیر انداخت. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، سه شرط دیگر را به شروط قبلی اضافه کرد: اول آنکه خودرو باید نو و بدون استفاده قبلی باشد. همچنین این خودروها باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی راه‌اندازی کنند. در کنار آن باید دانش و فناوری هم انتقال یابد. با این شرایط است که واردات خودرو می‌تواند صورت گیرد. در حالی فاطمی‌امین چنین بندهایی را به آیین‌نامه اضافه کرد که به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی باید پذیرای این شروط باشند تا واردکنندگان. گذشته از آن‌که خودروسازان خارجی این شروط را می‌پذیرند یا خیر، طبیعتاً چنین موضوعی واردات را چند ماه دیگر به عقب می‌اندازد. البته این‌ها شروط مهمی است که به نظر می‌رسد باید از ابتدا در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شد. چراکه به‌عنوان‌مثال واردات خودرو بدون خدمات پس از فروش یا داشتن نمایندگی به‌نوعی بی‌معناست. از سوی دیگر، این نوع برخورد با موضوع واردات باعث می‌شود بار دیگر تجار و بازرگانان با یک بی‌ثباتی در قوانین مواجه شوند. زیرا این برای چندمین بار است که شرط جدید به آیین‌نامه اضافه می‌شود.البته همچنان پرونده استیضاح فاطمی‌امین روی میز نمایندگان مجلس باز است. طی دو سه ماه اخیر نیز موضوع تفکیک وزارت صمت استیضاح او را به تأخیر انداخت. با توجه به تجربیات گذشته و اتکای تصمیمات به اشخاص حقیقی مشخص نیست که رویکرد وزیر بعدی چگونه باشد؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92284/

ارسال دیدگاه شما