انتظار رسیدگی عادلانه از قوه قضاییه دارم

انتظار رسیدگی عادلانه از قوه قضاییه دارم

 

محمد شمس

وکیل دادگستری

 

نویسنده در خانواده‌ای نظامی متولدشده و بافرهنگ حاکم در سازمان‌های نظامی و شرایط سربازی آشنایی دارد، از بدو شروع دوره کارآموزی وکالتم در پی احقاق حقوق نادیده انگاشته شده سربازان وظیفه بودم. در سال‌های اخیر که سازمان‌های نظامی عموماً از پرداخت حقوق ماهیانه سربازان به بهانه‌های واهی ازجمله عدم اختصاص اعتبار لازم و ... امتناع می‌کردند، ادله کافی را جمع‌آوری و با طرح شکایت و پیگیری‌های لازم از دیوان عدالت اداری موفق به کسب احکام محکومیت یگان‌های خدمتی سربازان (موکلینم) و دریافت حقوق معوق آنان شدم.

جلب رضایت پروردگار برای احقاق حقوق مظلومین از یک‌سو و خرسندی زائدالوصف سربازانی که باورشان نمی‌شد بتوانند حقوقشان را از یک سازمان نظامی عریض و طویل بگیرند از سوی دیگر باعث شد تا عزم خود را جزم و برای اطلاع‌رسانی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی این موفقیت را به اشتراک بگذارم و از سربازانی که حقوقشان معوق مانده دعوت کردم تا بدون پرداخت حق‌الوکاله در این خصوص اقدام کنند. در این اثنا؛ اما موضوع به مذاق یک فرد از مسئولین سابق نظام‌وظیفه (م.ک) که اکنون بازنشسته و فاقد سمت فرماندهی و مدیریت مؤثر است، خوش نیامد و او از موضع قدرت علیه اینجانب وارد معرکه شد. وی ابتدا با انتشار چند آگهی در رسانه‌ی خود و سپس با نمایش تصویری از چهره اینجانب مرا به عنوان کلاه‌بردار معرفی نمود و در ادامه با بهره‌گیری از امکانات در اختیار و روابط خاص، موجب هجمه به صفحه شخصی‌ام و تخریب آن شد. غرور این فرد به‌گونه‌ای بود که وقتی تلفنی با وی تماس گرفتم و توضیحات لازم را ارائه دادم و خواستم تا تصویرم را حذف کند، با لحنی آمرانه ضمن تکرار اتهام قضایی را نیز موردعنایت قرارداد و بنده را به ارتباط با قوه قضاییه متهم نمود!

با این شرایط به منظور صیانت از مجموعه نیروهای مسلح و کارکنان خدوم آن و تأدیب فردی که موجب نارضایتی و بدبینی مردم به نظام می‌شود، از وی به دستگاه قضا شکایت بردم و پیگیر خواهم بود. اطاله دادرسی و موانع پیش رو ازجمله مصوبه نحوه احضار فرماندهان به مراجع قضایی مرا از پیگیری حق و منکوب کردن باطل بازنخواهد داشت. انتظارم این است که دستگاه قضائی با رعایت قانون حکم عادلانه و منصفانه صادر کند.

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92387/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتظار رسیدگی عادلانه از قوه قضاییه دارم

انتظار رسیدگی عادلانه از قوه قضاییه دارم

 

محمد شمس

وکیل دادگستری

 

نویسنده در خانواده‌ای نظامی متولدشده و بافرهنگ حاکم در سازمان‌های نظامی و شرایط سربازی آشنایی دارد، از بدو شروع دوره کارآموزی وکالتم در پی احقاق حقوق نادیده انگاشته شده سربازان وظیفه بودم. در سال‌های اخیر که سازمان‌های نظامی عموماً از پرداخت حقوق ماهیانه سربازان به بهانه‌های واهی ازجمله عدم اختصاص اعتبار لازم و ... امتناع می‌کردند، ادله کافی را جمع‌آوری و با طرح شکایت و پیگیری‌های لازم از دیوان عدالت اداری موفق به کسب احکام محکومیت یگان‌های خدمتی سربازان (موکلینم) و دریافت حقوق معوق آنان شدم.

جلب رضایت پروردگار برای احقاق حقوق مظلومین از یک‌سو و خرسندی زائدالوصف سربازانی که باورشان نمی‌شد بتوانند حقوقشان را از یک سازمان نظامی عریض و طویل بگیرند از سوی دیگر باعث شد تا عزم خود را جزم و برای اطلاع‌رسانی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی این موفقیت را به اشتراک بگذارم و از سربازانی که حقوقشان معوق مانده دعوت کردم تا بدون پرداخت حق‌الوکاله در این خصوص اقدام کنند. در این اثنا؛ اما موضوع به مذاق یک فرد از مسئولین سابق نظام‌وظیفه (م.ک) که اکنون بازنشسته و فاقد سمت فرماندهی و مدیریت مؤثر است، خوش نیامد و او از موضع قدرت علیه اینجانب وارد معرکه شد. وی ابتدا با انتشار چند آگهی در رسانه‌ی خود و سپس با نمایش تصویری از چهره اینجانب مرا به عنوان کلاه‌بردار معرفی نمود و در ادامه با بهره‌گیری از امکانات در اختیار و روابط خاص، موجب هجمه به صفحه شخصی‌ام و تخریب آن شد. غرور این فرد به‌گونه‌ای بود که وقتی تلفنی با وی تماس گرفتم و توضیحات لازم را ارائه دادم و خواستم تا تصویرم را حذف کند، با لحنی آمرانه ضمن تکرار اتهام قضایی را نیز موردعنایت قرارداد و بنده را به ارتباط با قوه قضاییه متهم نمود!

با این شرایط به منظور صیانت از مجموعه نیروهای مسلح و کارکنان خدوم آن و تأدیب فردی که موجب نارضایتی و بدبینی مردم به نظام می‌شود، از وی به دستگاه قضا شکایت بردم و پیگیر خواهم بود. اطاله دادرسی و موانع پیش رو ازجمله مصوبه نحوه احضار فرماندهان به مراجع قضایی مرا از پیگیری حق و منکوب کردن باطل بازنخواهد داشت. انتظارم این است که دستگاه قضائی با رعایت قانون حکم عادلانه و منصفانه صادر کند.

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92387/

ارسال دیدگاه شما