ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حجاب

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حجاب

فریده اولادقباد رییس فراکسیون زنان در مجلس دهم درگفتگو با رویداد 24 گفت: خبر‌های متعددی در این خصوص خوانده‌ام و در فضای مجازی هم نظرات و دیدگاه طیف‌های مختلف را دیدم؛ بنابراین بایستی درباره اتفاق رخ داده، شفاف‌سازی شود با توجه به اینکه ابعاد این پرونده کاملاً مشخص نیست. بحث دیگر این است که بر اساس آئین و شریعت دین اسلام و همچنین قانون اساسی کشورمان، حفظ کرامت زنان واجب است و خلاف برخورد‌های نامناسبی است که صورت می‌گیرد و منجر به فوت یک فرد می‌شود.نماینده پیشین تهران گفت: به نظر بنده باید یک بازنگری اصولی روی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود درباره حجاب و عفاف انجام بگیرد. شاید کارِ کارشناسی در مورد آن‌ها انجام نمی‌شود یا شاید حتی بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه و سند قانونی این کار‌ها را انجام می‌دهند که منجر به چنین اتفاقاتی می‌شود؛ بنابراین بایستی تدابیری در این خصوص اندیشیده شود، به عبارتی باید به قانون استناد کنند که در قانون احترام به زن و جایگاه زن و حفظ کرامت تاکید شده است.او افزود: شرایط کشور ما در حال حاضر از نظر اقتصادی و اجتماعی در شرایطی خاص قرار دارد. وقتی فرزندان‌مان را با ارزش‌های داخلی و باور‌های دینی تربیت می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود چه عواملی باعث شده دختران ما از این ارزش‌ها فاصله بگیرند؟ 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92391/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حجاب

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حجاب

فریده اولادقباد رییس فراکسیون زنان در مجلس دهم درگفتگو با رویداد 24 گفت: خبر‌های متعددی در این خصوص خوانده‌ام و در فضای مجازی هم نظرات و دیدگاه طیف‌های مختلف را دیدم؛ بنابراین بایستی درباره اتفاق رخ داده، شفاف‌سازی شود با توجه به اینکه ابعاد این پرونده کاملاً مشخص نیست. بحث دیگر این است که بر اساس آئین و شریعت دین اسلام و همچنین قانون اساسی کشورمان، حفظ کرامت زنان واجب است و خلاف برخورد‌های نامناسبی است که صورت می‌گیرد و منجر به فوت یک فرد می‌شود.نماینده پیشین تهران گفت: به نظر بنده باید یک بازنگری اصولی روی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود درباره حجاب و عفاف انجام بگیرد. شاید کارِ کارشناسی در مورد آن‌ها انجام نمی‌شود یا شاید حتی بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه و سند قانونی این کار‌ها را انجام می‌دهند که منجر به چنین اتفاقاتی می‌شود؛ بنابراین بایستی تدابیری در این خصوص اندیشیده شود، به عبارتی باید به قانون استناد کنند که در قانون احترام به زن و جایگاه زن و حفظ کرامت تاکید شده است.او افزود: شرایط کشور ما در حال حاضر از نظر اقتصادی و اجتماعی در شرایطی خاص قرار دارد. وقتی فرزندان‌مان را با ارزش‌های داخلی و باور‌های دینی تربیت می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود چه عواملی باعث شده دختران ما از این ارزش‌ها فاصله بگیرند؟ 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92391/

ارسال دیدگاه شما