باید از فرصت سفر به نیویورک استفاده کرد

باید از فرصت سفر به نیویورک استفاده کرد

جلال جلالی زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب،در آغاز درباره احتمال مذاکره در حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک به سایت «خبرسراسری» گفت: «به‌نظر من اگر درایت داشته باشند حتما مذاکره می‌کنند اگر وضعیت مملکت را در نظر بگیرند و مشکلات مردم را دریابند سفر به نیویورک  بهترین فرصت است که از این وضعیت استفاده شود و فرصت مهیایی است که بالاخره همه جمع هستند و مذاکره را به سرانجام برسانند».وی در ادامه درباره احتمال مطرح شدن نام مهسا امینی در سخنرانی های سازمان ملل افزود: «کشورهای خارجی دلشان برای مهسا امینی نمی سوزد و دنبال منافع خودشان هستند و اگر منافعشان باشد حتما مطرح می کنند اگر منافعشان مطرح نباشد حتما مطرح نمی کنند. ».این فعال سیاسی سپس درباره تغییر مواضع رئیسی پس از سفر نیویورک اشاره کرد: «من فکر می کنم این سفر نیویورک نمی تواند عامل مهمی در تغییر یک فکر و اندیشه باشد رئیسی با یک سفر دچار تحول شود قطعا به هر صورت این تحول قابل اتکا نیست رئیس جمهور باید قبل از هر چیز باید برنامه برای اداره کشور داشته باشد و از روز اول باید طوری پیش می رفت تا کاری برای مردم انجام دهد و اگر شخص دارای فکر و اندیشه بلندی نباشد که برنامه برای کشور نداشته باشد و با یک سفر دچار تغییر شود این تحول مثبت نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92396/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

باید از فرصت سفر به نیویورک استفاده کرد

باید از فرصت سفر به نیویورک استفاده کرد

جلال جلالی زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب،در آغاز درباره احتمال مذاکره در حاشیه سفر رئیس جمهور به نیویورک به سایت «خبرسراسری» گفت: «به‌نظر من اگر درایت داشته باشند حتما مذاکره می‌کنند اگر وضعیت مملکت را در نظر بگیرند و مشکلات مردم را دریابند سفر به نیویورک  بهترین فرصت است که از این وضعیت استفاده شود و فرصت مهیایی است که بالاخره همه جمع هستند و مذاکره را به سرانجام برسانند».وی در ادامه درباره احتمال مطرح شدن نام مهسا امینی در سخنرانی های سازمان ملل افزود: «کشورهای خارجی دلشان برای مهسا امینی نمی سوزد و دنبال منافع خودشان هستند و اگر منافعشان باشد حتما مطرح می کنند اگر منافعشان مطرح نباشد حتما مطرح نمی کنند. ».این فعال سیاسی سپس درباره تغییر مواضع رئیسی پس از سفر نیویورک اشاره کرد: «من فکر می کنم این سفر نیویورک نمی تواند عامل مهمی در تغییر یک فکر و اندیشه باشد رئیسی با یک سفر دچار تحول شود قطعا به هر صورت این تحول قابل اتکا نیست رئیس جمهور باید قبل از هر چیز باید برنامه برای اداره کشور داشته باشد و از روز اول باید طوری پیش می رفت تا کاری برای مردم انجام دهد و اگر شخص دارای فکر و اندیشه بلندی نباشد که برنامه برای کشور نداشته باشد و با یک سفر دچار تغییر شود این تحول مثبت نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92396/

ارسال دیدگاه شما