احتمال کمبود مواد شوینده

احتمال کمبود مواد شوینده

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند فعلی، تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه خواهیم شد٬ چراکه 10 تا 15 درصد از شرکت‌های تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف کردند و شرکت‌های بزرگ هم با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند تا برند خود را حفظ کنند. حسام بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان حمایت برای تولیدکنندگان مواد شوینده، گفت: قیمت دستوری سالی یک‌بار و در بهترین حالت سالی دو مرتبه تغییر می‌کند این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را پتروشیمی‌های دولتی و خصولتی‌ که هر هفته نرخ‌هایشان در حال تغییر است تهیه می‌کند. وی با شرح نحوه قانون قیمت‌گذاری در پتروشیمی‌ها، اضافه کرد: 95 درصد نرخ جهانی ضرب در نرخ دلار می‌شود ازاین‌رو هر هفته نرخ محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند. این فعال اقتصادی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در برخورد با تولیدکنندگان مواد شوینده و پتروشیمی‌ها٬ خاطرنشان کرد: چالش اصلی شرکت‌های شوینده این است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر می‌کند را خریداری کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصولات تولیدی خود را حداقل در یک بازه زمانی یک‌ساله ثابت نگه‌دارند. در این دو حالت نفوذ دولت را می‌توان مشاهده کرد دولت به پتروشیمی‌ها اجازه می‌دهد که نرخشان را متناسب با نرخ دلار تغییر بدهند اما به تولیدکنندگان حق نمی‌دهد که قیمت‌ها را تغییر بدهند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94265/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

 احتمال کمبود مواد شوینده

احتمال کمبود مواد شوینده

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند فعلی، تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه خواهیم شد٬ چراکه 10 تا 15 درصد از شرکت‌های تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف کردند و شرکت‌های بزرگ هم با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند تا برند خود را حفظ کنند. حسام بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان حمایت برای تولیدکنندگان مواد شوینده، گفت: قیمت دستوری سالی یک‌بار و در بهترین حالت سالی دو مرتبه تغییر می‌کند این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را پتروشیمی‌های دولتی و خصولتی‌ که هر هفته نرخ‌هایشان در حال تغییر است تهیه می‌کند. وی با شرح نحوه قانون قیمت‌گذاری در پتروشیمی‌ها، اضافه کرد: 95 درصد نرخ جهانی ضرب در نرخ دلار می‌شود ازاین‌رو هر هفته نرخ محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند. این فعال اقتصادی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در برخورد با تولیدکنندگان مواد شوینده و پتروشیمی‌ها٬ خاطرنشان کرد: چالش اصلی شرکت‌های شوینده این است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر می‌کند را خریداری کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصولات تولیدی خود را حداقل در یک بازه زمانی یک‌ساله ثابت نگه‌دارند. در این دو حالت نفوذ دولت را می‌توان مشاهده کرد دولت به پتروشیمی‌ها اجازه می‌دهد که نرخشان را متناسب با نرخ دلار تغییر بدهند اما به تولیدکنندگان حق نمی‌دهد که قیمت‌ها را تغییر بدهند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94265/

ارسال دیدگاه شما