فوتبال عامل اتحاد يا شکاف؟

فوتبال عامل اتحاد يا شکاف؟

به قلم سردبیر

آنچه نميتوان درباره آن ترديد کرد اين است که ورزش عامل پايداري، اميد، نشاط، سرزندگي و ... در جوامع بشري است. در اين ميان تعداد فوتبال دوستان دنيا از همه ورزشهاي ديگر بيشتر است. پيش از اينکه اينترنت مردم جهان را بهم نزديک کند اين فوتبال بود که مردم جهان را به هم نزديک کرده بود. اغلب مردم جهان اسطورههاي فوتبال مثل پله، رونالدو، مارادونا، علي دايي (آقاي گل) و.. را ميشناختند و ميشناسند و بازيهاي آنها را تماشا ميکردند. علي دايي، علي کريمي، کريم باقري، ناصر حجازي، خداداد عزيزي، مهدي مهدوي کيا، حميد استيلي و... اسطورههاي ملي و آسيايي به حساب آمده و ميآيند. زيرا فوتبال دوستان خاطره گلهاي طلايي آنها را از ياد نبرده و نميبرند. اينکه تيم فوتبال کشورمان توانست براي بار ششم به جام جهاني راه يابد جاي تبريک و تحسين دارد، اما رفتار گشت ارشاد در ماجراي مهسا اميني و حوادث بعد از آن باعث شد تا کام فوتبال اين بار براي گروههايي از مردم تلخ شود. اعضاي تيم ملي فوتبال کشورمان از يک سو زير فشار معترضاني بودند که ميخواستند صداي اعتراض مردم باشند و با نخواندن سرود ملي به اين موضوع اعتراض کنند، از سوي ديگر فدراسيون فوتبال از آنها ميخواست که فوتبال را سياسي نکرده و در بازيهاي جام جهاني فقط به فوتبال فکر کنند تا در اين تورنومنت موفق عمل کنند تا بتوانند براي اولين بار به دور دوم مرحلهاي جام جهاني صعود کنند. متاسفانه ناآراميها در دو ماه گذشته باعث شکاف در بين مردم شده و مانند قبل درباره فوتبال و حمايت از تيم ملي متحد و يکپارچه نيستند. اين فرايند در جام جهاني 2022 قطر ديده شد و بروز اختلاف و سرخوردگي نيز مشاهده شد. به گونهاي که علي دايي، علي کريمي، مهدي مهدوي کيا و جواد نکونام اسطورههاي فوتبال ايران و آسيا دعوت فيفا را براي حضور در جام جهاني را نپذيرفتند. توپي که ميتوانست عامل اتحاد و کنار رفتن اختلافات باشد اين بار اين توپ سياسي شد و موافقان و مخالفان آن در برابر هم صف آرايي کردند و به نظر ميرسد که پايانش نامعلوم باشد. به نظر ميرسد ناآرامي در کشور تأثيرش را بر فوتبال گذاشته است. شايد به همين دليل باشد که تيم ملي ما 6 بر 2 به تيم انگلستان باخت و کام ملت را تلخ کرد. پرسش اين است که چرا چنين اتفاقي به وقوع پيوست که تيم ملي در اولين بازياش شکست سنگيني بخورد. اين باخت بزرگترها را به ياد بازي پرسپوليس و تاج در سال 1352 (53 سال) پيش انداخت که در آن بازي پرسپوليس 6 بر 0 تيم تاج را شکست داد. اين اتفاق آنقدر در آن زمان مهم بود که طرفداران پرسپوليس به خيابان آمدند و شادي کردند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94293/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فوتبال عامل اتحاد يا شکاف؟

فوتبال عامل اتحاد يا شکاف؟

به قلم سردبیر

آنچه نميتوان درباره آن ترديد کرد اين است که ورزش عامل پايداري، اميد، نشاط، سرزندگي و ... در جوامع بشري است. در اين ميان تعداد فوتبال دوستان دنيا از همه ورزشهاي ديگر بيشتر است. پيش از اينکه اينترنت مردم جهان را بهم نزديک کند اين فوتبال بود که مردم جهان را به هم نزديک کرده بود. اغلب مردم جهان اسطورههاي فوتبال مثل پله، رونالدو، مارادونا، علي دايي (آقاي گل) و.. را ميشناختند و ميشناسند و بازيهاي آنها را تماشا ميکردند. علي دايي، علي کريمي، کريم باقري، ناصر حجازي، خداداد عزيزي، مهدي مهدوي کيا، حميد استيلي و... اسطورههاي ملي و آسيايي به حساب آمده و ميآيند. زيرا فوتبال دوستان خاطره گلهاي طلايي آنها را از ياد نبرده و نميبرند. اينکه تيم فوتبال کشورمان توانست براي بار ششم به جام جهاني راه يابد جاي تبريک و تحسين دارد، اما رفتار گشت ارشاد در ماجراي مهسا اميني و حوادث بعد از آن باعث شد تا کام فوتبال اين بار براي گروههايي از مردم تلخ شود. اعضاي تيم ملي فوتبال کشورمان از يک سو زير فشار معترضاني بودند که ميخواستند صداي اعتراض مردم باشند و با نخواندن سرود ملي به اين موضوع اعتراض کنند، از سوي ديگر فدراسيون فوتبال از آنها ميخواست که فوتبال را سياسي نکرده و در بازيهاي جام جهاني فقط به فوتبال فکر کنند تا در اين تورنومنت موفق عمل کنند تا بتوانند براي اولين بار به دور دوم مرحلهاي جام جهاني صعود کنند. متاسفانه ناآراميها در دو ماه گذشته باعث شکاف در بين مردم شده و مانند قبل درباره فوتبال و حمايت از تيم ملي متحد و يکپارچه نيستند. اين فرايند در جام جهاني 2022 قطر ديده شد و بروز اختلاف و سرخوردگي نيز مشاهده شد. به گونهاي که علي دايي، علي کريمي، مهدي مهدوي کيا و جواد نکونام اسطورههاي فوتبال ايران و آسيا دعوت فيفا را براي حضور در جام جهاني را نپذيرفتند. توپي که ميتوانست عامل اتحاد و کنار رفتن اختلافات باشد اين بار اين توپ سياسي شد و موافقان و مخالفان آن در برابر هم صف آرايي کردند و به نظر ميرسد که پايانش نامعلوم باشد. به نظر ميرسد ناآرامي در کشور تأثيرش را بر فوتبال گذاشته است. شايد به همين دليل باشد که تيم ملي ما 6 بر 2 به تيم انگلستان باخت و کام ملت را تلخ کرد. پرسش اين است که چرا چنين اتفاقي به وقوع پيوست که تيم ملي در اولين بازياش شکست سنگيني بخورد. اين باخت بزرگترها را به ياد بازي پرسپوليس و تاج در سال 1352 (53 سال) پيش انداخت که در آن بازي پرسپوليس 6 بر 0 تيم تاج را شکست داد. اين اتفاق آنقدر در آن زمان مهم بود که طرفداران پرسپوليس به خيابان آمدند و شادي کردند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94293/

ارسال دیدگاه شما