هزینه تراشی در بودجه ۱۴۰۲

هزینه تراشی در بودجه ۱۴۰۲

بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد درآمدها در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد، ۵۶ درصد خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۶۲۵ همت از درآمدهای دولت در سال جاری محقق خواهد شد. بر این اساس، رشد درآمدها در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد، ۵۶ درصد خواهد بود. همچنین تفاوت میان رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ و رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد قابل‌توجه است. رشد منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۳۷ درصد است. اما به علت اینکه از ۵۱۹ همت منابع پیش‌بینی‌شده در این حوزه، پیش‌بینی می‌شود تنها ۳۶۰ همت تا انتهای سال محقق شود، رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه ۱۴۰۱ به ۹۷ درصد افزایش می‌یابد. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق) به علت استقراض ۱۵۳ همتی از صندوق توسعه ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری رشد ۶۶ رصدی دارد، اما رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد، صفر درصد بوده است. در بودجه منبعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند، در نظر گرفته نشده است. منابعی برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی (که تا پایان مهر امسال برابر ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است) در نظر گرفته نشده است. منابع ناکافی خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی به افزایش بدهی عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96314/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هزینه تراشی در بودجه ۱۴۰۲

هزینه تراشی در بودجه ۱۴۰۲

بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد درآمدها در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد، ۵۶ درصد خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۶۲۵ همت از درآمدهای دولت در سال جاری محقق خواهد شد. بر این اساس، رشد درآمدها در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد، ۵۶ درصد خواهد بود. همچنین تفاوت میان رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ و رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد قابل‌توجه است. رشد منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۳۷ درصد است. اما به علت اینکه از ۵۱۹ همت منابع پیش‌بینی‌شده در این حوزه، پیش‌بینی می‌شود تنها ۳۶۰ همت تا انتهای سال محقق شود، رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه ۱۴۰۱ به ۹۷ درصد افزایش می‌یابد. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق) به علت استقراض ۱۵۳ همتی از صندوق توسعه ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری رشد ۶۶ رصدی دارد، اما رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد، صفر درصد بوده است. در بودجه منبعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند، در نظر گرفته نشده است. منابعی برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی (که تا پایان مهر امسال برابر ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است) در نظر گرفته نشده است. منابع ناکافی خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی به افزایش بدهی عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96314/

ارسال دیدگاه شما