ستاره صبح آنلاین/مصطفی فروغی: سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق از تصویب کلیات لایحه بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق خبر داد. لایحه‌ای که با تأخیر 40 روزه به مجلس رفت و از زمان ارائه آن به مجلس انتقاد بسیاری از کارشناسان را به خود اختصاص داده است.کارشناسان می گویند: تراز عملیاتی منفی،تورم 40 درصدی برای بودجه سال آینده ممکن است.افزایش بودجه نهادهای تبلیغاتی دیگر موضوعی است که سوال برانگیز شده است. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح آنلاین گفتگویی با هادی حق‌شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می‌خوانید: