طرح‌هایی برای رونق سفر در بهمن و اسفند

طرح‌هایی برای رونق سفر در بهمن و اسفند

مسئولان گردشگری درصدد هستند با ارائه طرح‌های مختلف جانی دوباره به بازار سفر ببخشند و این بازار را با استفاده از تعطیلاتی که در بهمن و اسفند در پیش داریم، قبل از رسیدن تعطیلات نوروز رونق بخشند. مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با اشاره به این طرح‌ها گفت: از طریق برخی انگیزه‌سازی‌ها از جمله تخفیفات، کارت سفر و استفاده از تبصره ۱۸ می‌توان موتور محرک سفر را در بهمن‌ماه روشن کرد. در این میان قراردادهای لازم با دستگاه‌های دولتی بسته شده تا بتوانند با استفاده از تبصره ۱۸، وام سفر ارائه دهند و بخشی از سفرها توسط دستگاه‌های دولتی اتفاق خواهد افتاد. این سفرها اعتباری خواهد بود و با استفاده از وام‌های تبصره ۱۸ رقم می‌خورد. به گزارش ایلنا، وی با توضیح وام‌های سفر که قرار است توسط دستگاه‌های دولتی ارائه شود، گفت: این وام‌ها از ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای هر خانواده خواهد بود به این صورت که خانواده‌های دو نفره ۱۵ میلیون تومان و خانواده‌های با جمعیت بیشتر مبلغ بیشتری برای سفر، وام دریافت خواهند کرد. این وام به سرپرست خانواده یا فعالان گردشگری داده نمی‌شود، بلکه این وام در کارتی که در اختیار سرپرست خانواده گذاشته می‌شود شارژ خواهد شد و متقاضیان می‌توانند با استفاده از این کارت به صورت مستقیم از اپلیکیشن و سایت‌هایی که به آن‌ها معرفی می‌شود درصدد خرید اقلام سفر خود برآیند. این وام‌ها، کم‌بهره و با سودی در حدود ۲ درصد خواهند بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96492/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

طرح‌هایی برای رونق سفر در بهمن و اسفند

طرح‌هایی برای رونق سفر در بهمن و اسفند

مسئولان گردشگری درصدد هستند با ارائه طرح‌های مختلف جانی دوباره به بازار سفر ببخشند و این بازار را با استفاده از تعطیلاتی که در بهمن و اسفند در پیش داریم، قبل از رسیدن تعطیلات نوروز رونق بخشند. مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با اشاره به این طرح‌ها گفت: از طریق برخی انگیزه‌سازی‌ها از جمله تخفیفات، کارت سفر و استفاده از تبصره ۱۸ می‌توان موتور محرک سفر را در بهمن‌ماه روشن کرد. در این میان قراردادهای لازم با دستگاه‌های دولتی بسته شده تا بتوانند با استفاده از تبصره ۱۸، وام سفر ارائه دهند و بخشی از سفرها توسط دستگاه‌های دولتی اتفاق خواهد افتاد. این سفرها اعتباری خواهد بود و با استفاده از وام‌های تبصره ۱۸ رقم می‌خورد. به گزارش ایلنا، وی با توضیح وام‌های سفر که قرار است توسط دستگاه‌های دولتی ارائه شود، گفت: این وام‌ها از ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای هر خانواده خواهد بود به این صورت که خانواده‌های دو نفره ۱۵ میلیون تومان و خانواده‌های با جمعیت بیشتر مبلغ بیشتری برای سفر، وام دریافت خواهند کرد. این وام به سرپرست خانواده یا فعالان گردشگری داده نمی‌شود، بلکه این وام در کارتی که در اختیار سرپرست خانواده گذاشته می‌شود شارژ خواهد شد و متقاضیان می‌توانند با استفاده از این کارت به صورت مستقیم از اپلیکیشن و سایت‌هایی که به آن‌ها معرفی می‌شود درصدد خرید اقلام سفر خود برآیند. این وام‌ها، کم‌بهره و با سودی در حدود ۲ درصد خواهند بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96492/

ارسال دیدگاه شما