10 فیلم پرفروش سال در 10 ماه

10 فیلم پرفروش سال در 10 ماه

سینمای ایران در حالی وارد یازدهمین ماه سال شده که گیشه آن از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده است. پرفروش‌ترین فیلم امسال، «انفرادی» است که هفتم اردیبهشت به روی پرده رفت و توانست با ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار مخاطب، گیشه‌ای ۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌ تومانی داشته باشد. «سگ‌بند» که در سبد نوروزی سینماها قرار داشت نیز موفق به جذب یک میلیون و ۳۱۷ هزار مخاطب شد. فیلم مهران احمدی با ۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش، به دومین فیلم‌ پرمخاطب و پرفروش امسال تبدیل شده است. «بخارست» که از ۲۴ آبان به روی پرده رفته در ۷۰ روز نمایش خود توانست با ۷۳۹ هزار مخاطب و ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش تا دیروز سومین فیلم‌ پرفروش سال باشد. «علف‌زار» که از سوم خرداد اکران شد، اگرچه با ۶۴۷ هزار مخاطب، چهارمین فیلم پرفروش امسال است، اما این تعداد مخاطب و گیشه ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی، نخستین ساخته کاظم دانشی را به پرفروش‌ترین فیلم‌ اجتماعی سینمای ۱۴۰۱ تا به امروز تبدیل کرده است. رومنس «تی‌تی» نیز که از نیمه‌های تیرماه به روی پرده رفت،‌ ۶۵۷ هزار مخاطب داشت. این فیلم در گیشه، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخت تا به پنجمین فیلم‌ پرفروش امسال تبدیل شود. «پسر دلفینی»، «ابلق»، «دوزیست»، «لوپتو» و «موقعیت مهدی»، ۵ فیلم‌ پرفروش بعدی سینماهای کشور در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96493/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

10 فیلم پرفروش سال در 10 ماه

10 فیلم پرفروش سال در 10 ماه

سینمای ایران در حالی وارد یازدهمین ماه سال شده که گیشه آن از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده است. پرفروش‌ترین فیلم امسال، «انفرادی» است که هفتم اردیبهشت به روی پرده رفت و توانست با ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار مخاطب، گیشه‌ای ۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌ تومانی داشته باشد. «سگ‌بند» که در سبد نوروزی سینماها قرار داشت نیز موفق به جذب یک میلیون و ۳۱۷ هزار مخاطب شد. فیلم مهران احمدی با ۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش، به دومین فیلم‌ پرمخاطب و پرفروش امسال تبدیل شده است. «بخارست» که از ۲۴ آبان به روی پرده رفته در ۷۰ روز نمایش خود توانست با ۷۳۹ هزار مخاطب و ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش تا دیروز سومین فیلم‌ پرفروش سال باشد. «علف‌زار» که از سوم خرداد اکران شد، اگرچه با ۶۴۷ هزار مخاطب، چهارمین فیلم پرفروش امسال است، اما این تعداد مخاطب و گیشه ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی، نخستین ساخته کاظم دانشی را به پرفروش‌ترین فیلم‌ اجتماعی سینمای ۱۴۰۱ تا به امروز تبدیل کرده است. رومنس «تی‌تی» نیز که از نیمه‌های تیرماه به روی پرده رفت،‌ ۶۵۷ هزار مخاطب داشت. این فیلم در گیشه، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخت تا به پنجمین فیلم‌ پرفروش امسال تبدیل شود. «پسر دلفینی»، «ابلق»، «دوزیست»، «لوپتو» و «موقعیت مهدی»، ۵ فیلم‌ پرفروش بعدی سینماهای کشور در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96493/

ارسال دیدگاه شما