فاصله حقوق با تورم

فاصله حقوق با تورم

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: در مورد ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی از کانون عالی خواستیم در میز مذاکره این موضوع را پیگیری کند اگر آن‌ها در مذاکراتِ خود به نتیجه نرسیدند باید موضوع را در میدان پیگیری کرد. به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جلسه‌ ماهانه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که دیروز در خانه کارگر برگزار شد، گفت: اولین چیزی که در مورد بودجه ۱۴۰۲ می‌توان گفت این است که نگاه دولت به جیب فقرا است. وی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۲ تورم‌زاست، اظهار داشت: تا زمانی که اقتصاد ما بر اساس واقعیت‌های جهانی نباشد و تا زمانی که نتوانیم در ساختار اقتصاد جهانی با کشورهای دیگر در ارتباط باشیم، مشکلاتِ اقتصادی ما حل نخواهد شد. این فعال کارگری بابیان اینکه سهم ما از اقتصاد جهانی نزدیک به صفر است، تصریح کرد: سیاست‌های بین‌المللی دولت، مبادلاتِ خارجیِ ما را به حداقل رسانده، امکانِ فروش نفت و جذب سرمایه کاهش‌یافته و درنتیجه درآمدها کاهش و دولت را دچار کسریِ بودجه کرده است. کسری بودجه سال جاری حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که باعث افزایش تورم خواهد شد. صادقی بابیان اینکه درآمد مالیاتی در بودجه افزایشِ ۴۷ درصدی داشته است، خاطرنشان کرد: دولت بودجه ۱۴۰۲ را به نفع ثروتمندان و اغنیاء تدوین کرده و مردم و طبقه‌های پایین جامعه را فراموش کرده است. صادقی بابیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ تورمی است، عنوان کرد: پیش‌بینیِ ما در مورد تورمِ منبعثِ از بودجه حدود ۴۷ درصد است درحالی‌که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد اضافه می‌شود. یعنی دستمزد حدود ۲۷ درصد با تورم پیش‌بینی‌شده فاصله خواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96509/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فاصله حقوق با تورم

فاصله حقوق با تورم

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: در مورد ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی از کانون عالی خواستیم در میز مذاکره این موضوع را پیگیری کند اگر آن‌ها در مذاکراتِ خود به نتیجه نرسیدند باید موضوع را در میدان پیگیری کرد. به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جلسه‌ ماهانه اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که دیروز در خانه کارگر برگزار شد، گفت: اولین چیزی که در مورد بودجه ۱۴۰۲ می‌توان گفت این است که نگاه دولت به جیب فقرا است. وی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۲ تورم‌زاست، اظهار داشت: تا زمانی که اقتصاد ما بر اساس واقعیت‌های جهانی نباشد و تا زمانی که نتوانیم در ساختار اقتصاد جهانی با کشورهای دیگر در ارتباط باشیم، مشکلاتِ اقتصادی ما حل نخواهد شد. این فعال کارگری بابیان اینکه سهم ما از اقتصاد جهانی نزدیک به صفر است، تصریح کرد: سیاست‌های بین‌المللی دولت، مبادلاتِ خارجیِ ما را به حداقل رسانده، امکانِ فروش نفت و جذب سرمایه کاهش‌یافته و درنتیجه درآمدها کاهش و دولت را دچار کسریِ بودجه کرده است. کسری بودجه سال جاری حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که باعث افزایش تورم خواهد شد. صادقی بابیان اینکه درآمد مالیاتی در بودجه افزایشِ ۴۷ درصدی داشته است، خاطرنشان کرد: دولت بودجه ۱۴۰۲ را به نفع ثروتمندان و اغنیاء تدوین کرده و مردم و طبقه‌های پایین جامعه را فراموش کرده است. صادقی بابیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ تورمی است، عنوان کرد: پیش‌بینیِ ما در مورد تورمِ منبعثِ از بودجه حدود ۴۷ درصد است درحالی‌که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد اضافه می‌شود. یعنی دستمزد حدود ۲۷ درصد با تورم پیش‌بینی‌شده فاصله خواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96509/

ارسال دیدگاه شما