ستاره صبح، فائزه صدر: در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی متشکل از سرمایه گذاری هایی چند لایه است. یک بخش صندوق ها هستند. صندوق بخشی از موجودی مشارکت کنندگان را سرمایه‌ گذاری می ‌کند. سود عاید از این سرمایه گذاری حقوق بازنشستگی فرد را تامین می کند. متاسفانه صندوق های بازنشستگی کشور حال و روز خوبی ندارند، چندی پیش مدیرکل بیمه‌ های اجتماعی وزارت کار اظهار کرد: "ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم." این سخنان اگرچه ماهیتی هشدار گونه داشت ولی منجر به عزل این مدیر شد ولی آنچه همچنان سر جای خود باقی است، بحران صندوق ها است. به گفته کارشناسان، مشکلات پیچیده صندوق‌ های بازنشستگی کشور، مستقیما به نحوه مدیریت آن‌ ها درگذشته و حال بر می گردد. ستاره صبح در گفت و گو با علی ظفرزاده، عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید: