سؤالات امتحانات نهایی رمزنگاری می‌شود

سؤالات امتحانات نهایی رمزنگاری می‌شود

طرح جدید آموزش و پرورش در امتحانات نهایی خرداد ماه اجرا می‌شود. با اجرای این طرح میزان لو رفتن سؤالات و تقلب به صفر درصد خواهد رسید. به گزارش تجارت نیوز، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: این اطمینان را به خانواده‌ها می‌دهم که امکان لو رفتن سؤالات در امتحانات نهایی وجود ندارد. محسن زارعی در نشستی خبری دراین‌باره اظهار کرد: طبق مصوبات ۸۴۳، ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم سوابق تحصیلی در کنکور سراسر در سال ۱۴۰۲ به صورت ۴۰ درصد قطعی، سال آینده ۵۰ درصد و تا سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد خواهد رسید. وی بابیان اینکه تغییرات کنکوری می‌تواند دانش آموزان را به سمت یادگیری عمیق ببرد گفت: بانک سؤالات کنکور طراحی‌شده است. افراد امین و مسلط به موضوع تدریس و آزمون، برای طراحی سؤالات، انتخاب‌شده‌اند و طراحی تمام سؤالات چه آزمون‌های داخلی و چه خارجی در فضای قرنطینه کامل انجام می‌شود. بعد از طراحی سؤالات، سؤالات رمزنگاری‌شده و یک روز قبل از آزمون برای روسای حوزه‌های برگزاری امتحانات ارسال می‌شود. وی ادامه داد: امنیت رمزنگاری‌ها بالاست و قفل این رمزها به‌هیچ‌عنوان قابل‌بازگشایی نیست مگر با رمز اصلی. تکثیر سؤالات در روز برگزاری امتحانات نیز در اتاق قرنطینه پس از دریافت رمز انجام می‌شود. با این سازوکار امکان لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی را به صفر رسانده‌ایم. این اطمینان را به خانواده‌ها می‌دهم که به‌هیچ‌عنوان امکان لو رفتن سؤالات وجود ندارد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99558/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سؤالات امتحانات نهایی رمزنگاری می‌شود

سؤالات امتحانات نهایی رمزنگاری می‌شود

طرح جدید آموزش و پرورش در امتحانات نهایی خرداد ماه اجرا می‌شود. با اجرای این طرح میزان لو رفتن سؤالات و تقلب به صفر درصد خواهد رسید. به گزارش تجارت نیوز، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: این اطمینان را به خانواده‌ها می‌دهم که امکان لو رفتن سؤالات در امتحانات نهایی وجود ندارد. محسن زارعی در نشستی خبری دراین‌باره اظهار کرد: طبق مصوبات ۸۴۳، ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم سوابق تحصیلی در کنکور سراسر در سال ۱۴۰۲ به صورت ۴۰ درصد قطعی، سال آینده ۵۰ درصد و تا سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد خواهد رسید. وی بابیان اینکه تغییرات کنکوری می‌تواند دانش آموزان را به سمت یادگیری عمیق ببرد گفت: بانک سؤالات کنکور طراحی‌شده است. افراد امین و مسلط به موضوع تدریس و آزمون، برای طراحی سؤالات، انتخاب‌شده‌اند و طراحی تمام سؤالات چه آزمون‌های داخلی و چه خارجی در فضای قرنطینه کامل انجام می‌شود. بعد از طراحی سؤالات، سؤالات رمزنگاری‌شده و یک روز قبل از آزمون برای روسای حوزه‌های برگزاری امتحانات ارسال می‌شود. وی ادامه داد: امنیت رمزنگاری‌ها بالاست و قفل این رمزها به‌هیچ‌عنوان قابل‌بازگشایی نیست مگر با رمز اصلی. تکثیر سؤالات در روز برگزاری امتحانات نیز در اتاق قرنطینه پس از دریافت رمز انجام می‌شود. با این سازوکار امکان لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی را به صفر رسانده‌ایم. این اطمینان را به خانواده‌ها می‌دهم که به‌هیچ‌عنوان امکان لو رفتن سؤالات وجود ندارد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99558/

ارسال دیدگاه شما