فروش یک میلیون نسخه کتاب در نمایشگاه

فروش یک میلیون نسخه کتاب در نمایشگاه

سخنگوی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از فروش ۳۳۹ میلیارد تومانی خرید کتاب در بخش مجازی و فیزیکی تا پایان روز دهم نمایشگاه خبر داد.رمضانی با اشاره به آمار فروش کتاب تا ساعت ۲۱ جمعه گفت: در بخش حضوری ۲۲۵ میلیارد تومان خرید ثبت شده است.وی افزود: در بخش مجازی نیز تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۱۴ میلیارد تومان فروش ثبت شد که ۹۵ میلیارد تومان سهم ناشران و ۱۹ میلیارد تومان سهم کتابفروشان بود و به‌طور کلی ۳۳۹ میلیارد تومان فروش بخش حضوری و مجازی بود.
به‌گفته رمضانی، در بخش مجازی، حدود یک‌میلیون نسخه کتاب، خریداری شده است.او گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا از دسترنج یک‌ساله خانواده نشر استفاده کنند، و به ناشران، نویسندگان، تصویرگران، چاپچی‌ها و مجموعه دست‌اندرکاران نشر بازخورد بدهند.وی افزود: ازسوی دیگر امیدوارم مردم با شناختی که از کتابفروشی‌ها پیدا کردند به این ذخیره معنوی شهرها بیشتر بروند؛ همچنین ناشران و کتابفروشان تلاش کنند هرچه زودتر بسته‌های مردم را به دستشان برسانند. سخنگوی نمایشگاه  کتاب تهران ادامه داد: فرصت 11 روزه برپایی نمایشگاه فرصت درخور توجهی برای ایجاد تعامل بین فرهنگ و مردم است. این رویداد نشان داد که مردم حتی در شرایط اقتصادی سخت، پیوند خود با کتاب را قطع نمی‌کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99677/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فروش یک میلیون نسخه کتاب در نمایشگاه

فروش یک میلیون نسخه کتاب در نمایشگاه

سخنگوی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از فروش ۳۳۹ میلیارد تومانی خرید کتاب در بخش مجازی و فیزیکی تا پایان روز دهم نمایشگاه خبر داد.رمضانی با اشاره به آمار فروش کتاب تا ساعت ۲۱ جمعه گفت: در بخش حضوری ۲۲۵ میلیارد تومان خرید ثبت شده است.وی افزود: در بخش مجازی نیز تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۱۴ میلیارد تومان فروش ثبت شد که ۹۵ میلیارد تومان سهم ناشران و ۱۹ میلیارد تومان سهم کتابفروشان بود و به‌طور کلی ۳۳۹ میلیارد تومان فروش بخش حضوری و مجازی بود.
به‌گفته رمضانی، در بخش مجازی، حدود یک‌میلیون نسخه کتاب، خریداری شده است.او گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا از دسترنج یک‌ساله خانواده نشر استفاده کنند، و به ناشران، نویسندگان، تصویرگران، چاپچی‌ها و مجموعه دست‌اندرکاران نشر بازخورد بدهند.وی افزود: ازسوی دیگر امیدوارم مردم با شناختی که از کتابفروشی‌ها پیدا کردند به این ذخیره معنوی شهرها بیشتر بروند؛ همچنین ناشران و کتابفروشان تلاش کنند هرچه زودتر بسته‌های مردم را به دستشان برسانند. سخنگوی نمایشگاه  کتاب تهران ادامه داد: فرصت 11 روزه برپایی نمایشگاه فرصت درخور توجهی برای ایجاد تعامل بین فرهنگ و مردم است. این رویداد نشان داد که مردم حتی در شرایط اقتصادی سخت، پیوند خود با کتاب را قطع نمی‌کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99677/

ارسال دیدگاه شما