کسری بودجه سال گذشته؛ ۷۹۴ هزار میلیارد تومان

کسری بودجه سال گذشته؛ ۷۹۴ هزار میلیارد تومان

معاون سازمان برنامه و بودجه از جزئیات کسری بودجه ۱۴۰۱ پرده برداشته است. او می‌گوید: بودجه سال قبل با ۷۹۴ هزار میلیارد تومان لایحه کسری همراه شده است. به گزارش تجارت نیوز، پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از بودجه سال قبل اعلام کرده بود که کسری آن حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حال، میر کاظمی اظهارنظری درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ داشته که با واکنش همراه شد. محمدتقی فیاضی- تحلیلگر بودجه به تجارت نیوز گفت: «دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه را با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس و نمایندگان هم تقریباً همین رقم را تصویب کردند. کسری بودجه غیرنفتی رقمی حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بوده است.» معاون سازمان برنامه و بودجه از جزئیات کسری بودجه ۷۹۴ هزارمیلیاردی لایحه ۱۴۰۱ پرده برداشته است. تسنیم به نقل از رحیم ممبینی خبر داد که کسری بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود، کسری هدفمند سازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود. این سخنان در همایش رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه که رئیسی سال گذشته در هنگام تقدیم لایحه بودجه در صحن مجلس، عنوان‌شده است. در این همایش به نا ترازی بودجه، بدهی ۷۴ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی، وصول نشدن مالیات و وابستگی بودجه به نفت اشاره شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99688/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کسری بودجه سال گذشته؛ ۷۹۴ هزار میلیارد تومان

کسری بودجه سال گذشته؛ ۷۹۴ هزار میلیارد تومان

معاون سازمان برنامه و بودجه از جزئیات کسری بودجه ۱۴۰۱ پرده برداشته است. او می‌گوید: بودجه سال قبل با ۷۹۴ هزار میلیارد تومان لایحه کسری همراه شده است. به گزارش تجارت نیوز، پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از بودجه سال قبل اعلام کرده بود که کسری آن حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حال، میر کاظمی اظهارنظری درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ داشته که با واکنش همراه شد. محمدتقی فیاضی- تحلیلگر بودجه به تجارت نیوز گفت: «دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه را با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس و نمایندگان هم تقریباً همین رقم را تصویب کردند. کسری بودجه غیرنفتی رقمی حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بوده است.» معاون سازمان برنامه و بودجه از جزئیات کسری بودجه ۷۹۴ هزارمیلیاردی لایحه ۱۴۰۱ پرده برداشته است. تسنیم به نقل از رحیم ممبینی خبر داد که کسری بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود، کسری هدفمند سازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود. این سخنان در همایش رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه که رئیسی سال گذشته در هنگام تقدیم لایحه بودجه در صحن مجلس، عنوان‌شده است. در این همایش به نا ترازی بودجه، بدهی ۷۴ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی، وصول نشدن مالیات و وابستگی بودجه به نفت اشاره شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99688/

ارسال دیدگاه شما