گروه فرهنگ و هنر: همواره حفظ و حراست از میراث فرهنگی به ویژه اشیای تاریخی تمدن چندهزار ساله کشورمان مورد توجه بوده و هست. اینکه در سا‌ل‌های اخیر شنیده‌ام عده‌ای سودجو با فلزیاب و گنج‌یاب به جان آثار باستانی و تاریخی افتاده‌اند و اشیای مکشوفه از زیر زمین را به سرقت برده‌اند جای تاسف دارد. وزیر میراث فرهنگی هم در این باره اظهار نگرانی کرده است. عزت‌الله ضرغامی گزارش‌های گنج‌یابی برخی مسؤولان را روایت کرد و فلزیاب را معضلی برای میراث فرهنگی دانست. او همچنین دستور تعیین تکلیف و معدوم کردن فلزیاب‌هایی را که کشف و ضبط می‌شود صادر کرد. گزارش ایسنا را در این باره می‌خوانید: