ستاره صبح: دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز 7 خرداد ماه برگزار می شود.برخلاف نظرسنجی ها اردوغان در دور اول نتوانست اکثریت را کسب کند.شرایط اقتصادی ترکیه،زلزله مهیب در این کشور و همچنین حضور نظامی دولت در کشورهایی مانند سوریه، عراق و لیبی موضوعاتی هستند که کارشناسان پیش بینی می کردند باعث پایان دوره قدرت اردوغان شود اما نتایج انتخابات چیز دیگری را رقم زد.سیاست اردوغان در اداره کشور متمرکز بر مسائل اقتصادی بوده و در روابط خارجی با آمریکا ،روسیه،چین،ایران،اروپا و اسرائیل رابطه اقتصادی داشته است.به همین دلیل با وجود تورم 70 درصدی کماکان مردم با او هستند و احتمال پیروزی وی در دور دوم وجود دارد.البته رفتار انتخاباتی مردم ترکیه غیر قابل پیش بینی است.در ارتباط با چرایی محبوبیت اردوغان پس از دو دهه حکمرانی گزارش پیش رو را می خوانید: