مسابقه فوتبال ایران - عراق گیشه سینماها را باز کرد
«گورکن» نامزد بهترین فیلم جشنواره «کوئینز ورلد» آمریکا شد
بدون توجه به فرهنگ، اقتصاد رشد نمی‌کند 
 اعتماد به داستان ایرانی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
فرهنگ و ادب