پایان نمایشگاه کتاب تهران
دعوت برای طراحی پوستر با موضوع جمعیت
مسعود اطیابی:
مردم فیلم خوب را برای تماشا انتخاب می‌کنند
منابعی برای طی مسیرهای جدید در زندگیتاثیر سمیعی گیلانی بر ویراستاری علمی
اکران «نگهبان شب»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
فرهنگ و ادب