تأثیر پیاده‌روی بر کاهش استرس

تأثیر پیاده‌روی بر کاهش استرس

استرس ناشی از کار کردن به موضوع جهانی در حوزه سلامت عمومی تبدیل‌شده است. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد افراد شاغل که به‌طور منظم در طبیعت یا فضای سبز قدم می‌زنند ممکن است از توانایی بیشتری برای مقابله با استرس برخوردار باشند. یافته‌های محققان ژاپنی حاکی از فواید پیاده‌روی در فضای سبز شهری یا جنگل‌ها برای کمک به مدیریت استرس است. پیاده‌روی در جنگل/ فضای سبز حداقل یک‌بار در هفته با تقویت احساس انسجام ارتباط دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69948/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تأثیر پیاده‌روی بر کاهش استرس

تأثیر پیاده‌روی بر کاهش استرس

استرس ناشی از کار کردن به موضوع جهانی در حوزه سلامت عمومی تبدیل‌شده است. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد افراد شاغل که به‌طور منظم در طبیعت یا فضای سبز قدم می‌زنند ممکن است از توانایی بیشتری برای مقابله با استرس برخوردار باشند. یافته‌های محققان ژاپنی حاکی از فواید پیاده‌روی در فضای سبز شهری یا جنگل‌ها برای کمک به مدیریت استرس است. پیاده‌روی در جنگل/ فضای سبز حداقل یک‌بار در هفته با تقویت احساس انسجام ارتباط دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69948/

ارسال دیدگاه شما