چند نفر از ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ها بیکارند؟

چند نفر از ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ها بیکارند؟

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در پاییز سال جاری از این حکایت داشت که نرخ بیکاری در بین جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱.۲ درصدی به ۹.۴ درصد رسیده است، بر این اساس تعداد بیکاران بیش از دو میلیون و ۴۳۵ هزار نفر و شاغلان بالغ‌بر ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر گزارش شد. این در حالی است که در بین افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله نرخ بیکاری به ۱۶.۵ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش دارد. جمعیت بیکار در این گروه سنی بیش از یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار نفر است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69952/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چند نفر از ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ها بیکارند؟

چند نفر از ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ها بیکارند؟

اعلام اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در پاییز سال جاری از این حکایت داشت که نرخ بیکاری در بین جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱.۲ درصدی به ۹.۴ درصد رسیده است، بر این اساس تعداد بیکاران بیش از دو میلیون و ۴۳۵ هزار نفر و شاغلان بالغ‌بر ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر گزارش شد. این در حالی است که در بین افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله نرخ بیکاری به ۱۶.۵ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش دارد. جمعیت بیکار در این گروه سنی بیش از یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار نفر است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69952/

ارسال دیدگاه شما