جدایی انصاری از پرسپولیس منتفی شد

بعد از جلساتی که انصاری با مدیران باشگاه داشت، سمیعی به وی اعلام کرد که یحیی گل محمدی قصد ندارد او را در لیست عدم نیاز قرار دارد و صراحتا موضع خود را مبنی بر حفظ محمد انصاری اعلام کرده است. علیرغم تلاش 48 ساعت اخیر محمد انصاری برای دریافت رضایت باشگاه و همچنین یحیی گل محمدی او تاکنون موفق به انجام این موضوع نشده است تا جدایی‌اش تا این لحظه منتفی شود و او تا پایان قراردادش متعهد به حضور و ادامه همکاری با این باشگاه شود.طبق قرارداد او تا پایان فصل با پرسپولیس قرارداد دارد و البته باید دید با توجه به تصمیمی که دارد در فاصله کوتاه باقیمانده تا پایان نقل و انتقالات قادر خواهد بود شرایط برای جدایی‌اش را شکل دهد یا تصمیمی دیگر دنبال خواهد کرد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جدایی انصاری از پرسپولیس منتفی شد

بعد از جلساتی که انصاری با مدیران باشگاه داشت، سمیعی به وی اعلام کرد که یحیی گل محمدی قصد ندارد او را در لیست عدم نیاز قرار دارد و صراحتا موضع خود را مبنی بر حفظ محمد انصاری اعلام کرده است. علیرغم تلاش 48 ساعت اخیر محمد انصاری برای دریافت رضایت باشگاه و همچنین یحیی گل محمدی او تاکنون موفق به انجام این موضوع نشده است تا جدایی‌اش تا این لحظه منتفی شود و او تا پایان قراردادش متعهد به حضور و ادامه همکاری با این باشگاه شود.طبق قرارداد او تا پایان فصل با پرسپولیس قرارداد دارد و البته باید دید با توجه به تصمیمی که دارد در فاصله کوتاه باقیمانده تا پایان نقل و انتقالات قادر خواهد بود شرایط برای جدایی‌اش را شکل دهد یا تصمیمی دیگر دنبال خواهد کرد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما