رابطه تغییرات اقلیمی و کاهش تولید مواد غذایی

مطالعات نشان می‌دهد، تغییرات آب و هوایی در ۶۰ سال گذشته بیش از ۲۰ درصد تولید جهانی مواد غذایی را کاهش داده است. در مناطق گرم‌تر مانند آمریکای لاتین و آفریقا، این افت تا ۳۴ درصد است. بر اساس داده‌های موجود، ایالات‌متحده تنها رشد ۵ تا ۱۵ درصدی را شاهد بوده و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر برسد. کارشناسان باور دارند، دما در رشد و نمو گیاه یکی از عوامل مهم به شمار می‌رود. درحالی‌که جمعیت جهانی همچنان در حال افزایش است، بهره‌وری کشاورزی به دلیل اثرات تغییرات اقلیمی به‌شدت سقوط کرده است.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رابطه تغییرات اقلیمی و کاهش تولید مواد غذایی

مطالعات نشان می‌دهد، تغییرات آب و هوایی در ۶۰ سال گذشته بیش از ۲۰ درصد تولید جهانی مواد غذایی را کاهش داده است. در مناطق گرم‌تر مانند آمریکای لاتین و آفریقا، این افت تا ۳۴ درصد است. بر اساس داده‌های موجود، ایالات‌متحده تنها رشد ۵ تا ۱۵ درصدی را شاهد بوده و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر برسد. کارشناسان باور دارند، دما در رشد و نمو گیاه یکی از عوامل مهم به شمار می‌رود. درحالی‌که جمعیت جهانی همچنان در حال افزایش است، بهره‌وری کشاورزی به دلیل اثرات تغییرات اقلیمی به‌شدت سقوط کرده است.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما